ROK II  – Rozkład zajęć w roku akademickim 2014/2015 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

SEMIOTYKA wykład

dr hab. A.Brożek

s.205 (dawny BUW)

 

LOGICAL SEMIOTICS (lecture) PhB&V

dr hab. P.Brykczyński s.110

ETYKA

wykład prof. J.Górnicka-Kalinowska (I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Semiotyka ćw. gr.1

dr A.Horecka

s.109

11.30 – 13.00

Etyka ćw. gr.3

prof. M.Środa

s.112

 

Logical Semiotics (tutorial) PhB&V

dr F.Kawczyński s.110

SEMIOTYKA wykład

dr hab. M.Tałasiewicz

s.209

Semiotyka ćw. gr.2

dr A.Horecka s.102

 

HISTORY OF PHILOSOPHY II

Modern Philosophy

lecture PhB&V

prof. M.Poręba s.112

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.3 mgr Siermiński

s.112

13.15 – 14.45

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.2

dr M.Chmura (I sem.)

dr hab. T.Wiśniewski (II sem.)  s.112

Semiotyka ćw. gr.4

mgr J.Komorowska-Mach (sem.I)

dr F.Kawczyński (sem.II)

s.108

Łacina mgr I.Grześczak

(I i II sem.) s.110 IFK

 

History of Philosophy II

 Modern Philosophy

tutorial PhB&V

dr J.Dobrowolski (I sem.)

dr M.Pokropski (II sem.) s.112

Ontologia ćw. gr.3

mgr P.Seidler s.109

Łacina mgr I.Grześczak

(I i II sem.) s.110 IF

15.00 – 16.30

Etyka ćw. gr.2

dr W.Bober s.208

 

LOGIC II lecture PhB&V

dr hab. C.Cieśliński s.109

Ontologia ćw. gr.2

dr J.Hauska s.108

ONTOLOGIA

Wykład

dr A.Kuźniar

s.205 (dawny BUW)

HISTORIA FILOZOFII II

(nowożytna) wykład

prof. J.Migasiński

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.4

dr M.Kozłowski

s.112

16.45 – 18.15

Logic II (tutorial) PhB&V

dr hab. C.Cieślinski s.110

Etyka ćw. gr.1

dr W.Bober s.102

 

Grecki mgr M.Mikuła

(I i II sem.) s.110 IFK

Ontologia

ćw. gr.1

dr A.Kuźniar

s.108

LOGIKA II wykład

prof. M.Mostowski

s.205 (dawny BUW)

18.30 – 20.00

Greka mgr M.Mikuła

(I i II sem.) s.110 IFK

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.1 [D+W]

dr hab. T.Wiśniewski

s.208

Semiotyka

ćw. gr.3

prof. J.Jadacki (e-learning)

Logika II ćw.

mgr M.Godziszewski s.205

 

Semiotyka ćw. gr.5

dr S.Ivanyk (I sem.)

mgr A.Chybińska (II sem.) s.108