ROK II – Rozkład zajęć w roku akademickim 2017/2018

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Greka (I i II sem.)

mgr M.Poszepczyńska

s.109

Greka (I i II sem.)

mgr M.Poszepczyńska

s.109

9.45 – 11.15

SEMIOTYKA wykład

prof. A.Brożek

s.205 (dawny BUW)

ETYKA wykład

prof. J.Górnicka-Kalinowska (I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Etyka ćw. gr.3

dr J.Różyńska s.108

 

Semiotyka ćw. gr.1

dr hab. A.Horecka s.109

Łacina

mgr K.Jasińska-Zdun

s.118 IFK

Semiotyka ćw. gr.3

dr A.Ziółkowski s.4

 

Semiotyka ćw.3 (dla MISH)

Konserwatorium

dr F.Kawczyński s.102

11.30 – 13.00

Semiotyka ćw.2 (dla MISH)

Konserwatorium

prof. A.Brożek

s.112

 

Etyka ćw. gr.1

prof. M.Środa

s.109

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.4 (I sem.)

dr M.Pokropski s.209

Semiotyka ćw. gr.2

dr hab. A.Horecka s.108

Semiotyka ćw.1 (dla MISH)

Konserwatorium

prof. M.Tałasiewicz

s.102

 

Ontologia ćw. gr.2

dr hab. M.Grygianiec (I sem.)

mgr P.Seidler (II sem.)

s.108

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.3

dr M.Chmura (I sem.)

mgr K.Zakrzewska (II sem.) s.102

 

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.4 (II sem.)

dr hab. M.Kozłowski s.108

13.15 – 14.45

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.1

dr hab. T.Wiśniewski

s.4

Semiotyka ćw.4 (dla MISH)

Konserwatorium

dr hab. A.Horecka s.102

15.00 – 16.30

Etyka ćw. gr.2

dr W.Bober

s.102

ONTOLOGIA

Wykład

dr hab. M.Grygianiec

s.205 (dawny BUW)

HISTORIA FILOZOFII II

(nowożytna) wykład

prof. M.Poręba

s.205 (dawny BUW)

 

16.45 – 18.15

Łacina

mgr K.Jasińska-Zdun

s.113 IFK

Ontologia

ćw. gr.3

dr hab. A.Kuźniar

s.108

Ontologia

ćw. gr.1

dr hab. M.Grygianiec

s.4

LOGIKA II wykład

prof. C.Cieśliński

s.205

 

18.30 – 20.00

 

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.2

dr hab. T.Wiśniewski

s.208

Logika II ćw.

prof. C.Cieśliński

s.205