ROK III – Rozkład zajęć w roku akademickim 2014/2015 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

CONTEMPORARY CONTINENTAL PHILOSOPHY lecture PhB&V

dr hab. M.Herer s.110

Contemporary Continental Philosophy

tutorial PhB&V

dr J.Swianiewicz (I sem.)

mgr O.Bialer (II sem.)

s.110

11.30 – 13.00

Filozofia nieanalityczna

ćw. gr.1

dr hab. M.Herer

s.102

ANALYTIC PHILOSOPHY

lecture PBCV

prof. J.Hołówka

s.209

Filozofia nieanalityczna

ćw. gr.3

dr U.Zbrzeźniak (I sem.)

dr hab. M.Herer (II sem.)

s.109

13.15 – 14.45

Filozofia analityczna

ćw. gr.1

mgr N.Karczewska (I sem.)

mgr W.Piotrowski (II sem.)

s.208

Analytic Philosophy

tutorial PBCV

dr J.Grudzińska

s.110

FILOZOFIA ANALITYCZNA wykład

dr B.Dziobkowski

s.109

15.00 – 16.30

Filozofia analityczna

ćw. gr.2

mgr N.Karczewska (I sem.)

mgr W.Piotrowski (II sem.)

s.112

Filozofia analityczna ćw. gr.3

mgr W.Rostworowski (I sem.)

mgr A.Chybińska (sem. II)

s.110

FILOZOFIA NIEANALITYCZNA wykład

prof. W.Lorenc

s.108

16.45 – 18.15

Filozofia nieanalityczna

 ćw. gr.2

dr U.Zbrzeźniak s.110

18.30 – 20.00