ROK III – Rozkład zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

 

 

 

 

9.45 – 11.15

 

ETYKA wykład prof. J.Górnicka-Kalinowska (I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

 

(PhB&V) CONTEMPORARY CONTINENTAL PHILOSOPHY lecture dr M.Herer s.110 (s.12)

Etyka ćw. gr.1

dr J.Różyńska s.208 (s.25)

 

 

11.30 – 13.00

Etyka ćw. gr.2

Prof. M.Środa s.112 (s.10A)

Filozofia nieanalityczna ćw. gr.1 dr M.Herer s.112 (s.10A)

 

(PSE) ETHICS lecture

prof. P.Łuków s.110 (s.12)

 

(PhB&V) ANALYTIC PHILOSOPHY

lecture

prof. J.Hołówka s.209 (s.24)

Filozofia nieanalityczna ćw. gr.3 prof. A.Miś s.109 (13)

13.15 – 14.45

 

Filozofia nieanalityczna ćw. gr.2 prof. A.Miś s.112 (s.10A)

 

(PhB&V) Contemporary Continental Philosophy tutorial

mgr J.Swaniewicz s.110 (s.12)

 

(PhB&V) Analytic Philosophy

tutorial

dr J.Grudzińska s.110 (s.12)

FILOZOFIA ANALITYCZNA wykład

dr B.Dziobkowski

s.109 (s.13)

15.00 – 16.30

Etyka ćw. gr. 3

dr W.Bober s.208 (s.25)

Filozofia analityczna ćw. gr.1

dr F.Kawczyński

s.112 (s.10A)

Filozofia analityczna ćw. gr.3

mgr W.Rostworowski [D+W]

s.110 (s.12)

(PhB&V) Ethics tutorial

mgr E.Matuszewska

mgr J.Kapiszewski

s.110 (s.12)

FILOZOFIA NIEANALITYCZNA wykład D+[W] prof. W.Lorenc

s.108 (s.14)

16.45 – 18.15

FILOZOFIA ANALITYCZNA

 wykład [D+W] dr B.Dziobkowski

s.208 (s.25)

ETYKA wykład [D+W]

dr W.Bober s.205 (dawny BUW)

Filozofia nieanalityczna

 ćw. gr.4 D+[W] dr U.Zbrzeźniak

s.108 (s.14)

 

 

18.30 – 20.00

Filozofia analityczna ćw. [D+W]

mgr M.Sadowski s.209 (24)

Etyka ćw. [D+W]

dr W.Bober

s.205 (dawny BUW)