Wykaz seminariów w Instytucie Filozofii UW – rok akademicki 2014/2015

 

L.p.

Prowadzący

Tytuł zajęć

Sem.

Termin

1.             

Wojciech Bober

Ethics of new technologies

II

pon. 13.15-14.45 s.102

2.             

Wojciech Bober

Prywatność

I

pon. 13.15-14.45 s.102

3.             

Ewa Borowska

Idee kosmopolityczne w filozofii i polityce -- wybrane zagadnienia

I, II

I sem. X2 czw. 16.45-19.45 s.4

II sem. X2 czw. 16.45-19.45 s.110

4.             

Magdalena Borowska

Przestrzeń malarska i architektoniczna

I, II

czw. 11.30-13.00 s.102

5.             

Anna Brożek

Metodologia humanistyki

II

pon. 11.30-13.00 s.209

6.             

Anna Brożek

Semiotyka i metodologia

I

pon. 11.30-13.00 s.209

7.             

Przemysław Bursztyka

Phenomenology of the Unreal. Imagination and Its Pathologies

I

wt. 18.30-20.00 s.112

8.             

Weronika Chańska

Etyka końca życia

II

pt. 11.30-13.00 s.102

9.             

Maja Chmura

Michał Kozłowski

Projekty lepszego świata

I, II

X2 czw. 11.30-14.45 s.108

10.          

Cezary Cieśliński

Seminarium doktoranckie: prawda i arytmetyka (30h)

I, II

wt. 16.45-18.15 s.111

(w ustalonych terminach)

11.          

Janusz Dobieszewski

Jakub Mach (gościnnie)

Epistemologia doświadczenia religijnego. Czytanie „Niepojętego” S. Franka oraz „Aten Jerozolimy” L. Szestowa

I, II

X2 pt. 16.30-19.30 s.112

12.          

Bogdan Dziobkowski

Współczesna filozofia języka

I, II

czw. 16.45-18.15 s.112

13.          

Joanna Gęgotek

Katarzyna Kuś

Filozofia biologii: modele wyjaśniania

I

pt. 11.30-13.00 s.102

14.          

Joanna Górnicka-Kalinowska

Doświadczenie moralne

I, II

pt. 11.30-13.00 s.209

15.          

Joanna Górnicka-Kalinowska

Environmental ethics

I

czw. 11.30-13.00 s.110

16.          

Jakub Kloc-Konkołowicz

Philosophie und Kritik

I

pt. 15.00-18.00 s.4

17.          

Stanisław Krajewski

Theological Philosophy of Franz Rosenzweig

I

śr. 13.15-14.45 s.110

18.          

Stanisław Krajewski

Theological Philosophy of A.J. Heschel

II

śr. 13.15-14.45 s.110

19.          

Iwona Lorenc

Estetyka i nowoczesność

I, II

pt. 9.45-11.15 s.112

20.          

Iwona Lorenc

Rozumienie i interpretacja

I, II

wt. 11.30-13.00 p.107

21.          

Włodzimierz Lorenc

Ku nowemu myśleniu o człowieku - Nietzsche, Heidegger, Foucault, Agamben

I, II

pt. 13.15-14.45 s.209

22.          

Barbara Markiewicz

Agnieszka Nogal

Filozofia polityki jako filozofia praktyczna

I, II

X2 czw. 13.15-16.45 p.104

23.          

Barbara Markiewicz

Agnieszka Nogal

Filozoficzne ujęcie kultury politycznej

I, II

 X2 czw. 13.15-16.45 p.104

24.          

Jacek Migasiński

Fenomenologia francuska

I, II

X2 pon. 16.45-19.45 s.109

25.          

Wioletta Miśkiewicz

Humanistyka Cyfrowa: projekty, ludzie, teoria (warsztaty)

I, II

I sem. pon. 17.00-18.30 s.106 (kampus UW, dawne Centrum Informatyki)

II sem. pon. 17.00-18.30 Aula w dawnym BUW-ie

26.          

Wioletta Miśkiewicz

Między Lwowem a Getyngą II. Teoria Czynności i Wytworów

I, II

I sem. pt. 11.30-13.00 s.110

II sem. wt. 15.00-16.30 DELab w budynku BUW nowy, I piętro (nad kawiarnią Fenomenalna)

27.          

Marcin Mostowski

Logika i poznanie

I, II

pt. 17.00-19.00 s.4

28.          

Andrzej Nawrocki

Etyka psychiatryczna

I

pon. 16.45-18.15 s.112

29.          

Agnieszka Nogal

Rafał Wonicki

Biopolityka

I, II

X2 czw. 16.45-19.45 s.209

30.          

Joanna Odrowąż-Sypniewska

Tadeusz Ciecierski

Tomasz Puczyłowski

Znak - Język - Rzeczywistość

I, II

X2 pt. 16.45-19.45 s.109

31.          

Janusz Ostrowski

Karl Marx on Religion

II

czw. 15.00-16.30 s.110

32.          

Stanisław Pieróg

Warsztat naukowy historyka filozofii nowożytnej

I, II

pt. 13.15-16.30 s.208

(raz w miesiącu)

33.          

Stanisław Pieróg

Zło i problem teodycei w filozofii nowożytnej

I, II

X2 pt. 13.15-16.30 s.208

34.          

Marcin Poręba

Joanna Guzowska

Introduction to Daoism

I, II

czw. 15.00-16.30 s.112

35.          

Marcin Poręba

Czytanie Krytyki czystego rozumu

I

wt. 13.15-14.45 s.208

36.          

Monika Rogowska-Stangret

Olga Cielemęcka

Feministyczny nowy materializm – polityczna perspektywa w kontekście polskiej polityki płci po transformacji

I, II

X2 pon. 17.00-20.00 s.4

37.          

Joanna Różyńska

Etyka prokreacyjna

II

wt. 15.00-16.30 s.209

38.          

Wawrzyniec Rymkiewicz

Heidegger i mesjanizm

I, II

pt. 16.45-18.15 s.208

39.          

Piotr Schollenberger

Monika Murawska

Obrazy i media. Filozofia sztuki wobec problemu widzialności

II

czw. 16.45-18.15 s.4

40.          

Magdalena Środa

Etyka, polityka, gender

I, II

X2 pon. 17.00-20.00 s.4 (I sem.)

X2 pon. 17.00-20.00 s.112 (II sem.)

41.          

Zbigniew Szawarski

Public Health Ethics

II

śr. 16.45-18.15 s.209

42.          

Małgorzata Szyszkowska

Aesthetics and its key ideas. Introduction to aesthetics

I, II

e-learning

43.          

Mieszko Tałasiewicz

Wybrane zagadnienia filozofii języka

I, II

X2 pon. 15.00-16.30 s.110

44.          

Mieszko Tałasiewicz

Katarzyna Kuś

Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera

I, II

wt. 9.45-11.15 s.209

45.          

Rafał Tichy

Filozofia historii i apokaliptyka w średniowieczu

I, II

pt. 9.45-11.15 p.211

46.          

Tomasz Tiuryn

Wojciech Wciórka

Aristotle’s Philosophy of Language and Modality

I i II

wt. 13.15-14.45 s.112

47.          

Halina Walentowicz

O co nas pytają wielcy filozofowie społeczni

I, II

czw. 11.30-13.00 s.112

48.          

Halina Walentowicz

Społeczeństwo otwarte i jego zwolennicy

II

wt. 11.30-13.00 s.108

49.          

Tomasz Wiśniewski

Czytanie Marksa

I, II

śr. 18.30-20.00 s.109

50.          

Rafał Wonicki

Philosophical Models of World Order and Their Critics

I, II

X2 czw. 16.45-19.45 s.209

51.          

Anna Wójtowicz

Kryteria racjonalnosci wnioskowań

I i II

śr. 11.30-13.00 s.109

52.          

Joanna Różyńska

Etyka w nauce (obowiązkowe zajęcia dla doktorantów) 4 godziny, po 2 godziny w semestrze zimowym i letnim (terminy zostaną podane później)

I i II

wt. 18.30-20.00 s.209