WYKAZ WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII UW

W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 – SEMESTR LETNI

LP.

TYTUŁ

NAZWISKO

IMIĘ

TEMAT

Sem

TERMINY

1.

Dr hab.

Borowska

Ewa

Filozofia średniowieczna i nowożytna w interpretacji Martina Heideggera

I, II

śr. 15.00-16.30 s.107 (BUW)

3.

Dr hab.

Brożek

Anna

Kazimierz Twardowski we Lwowie

II

wykład on-line

4.

Dr hab.

Brykczyński

Piotr

Logical Semiotics

I, II

pon. 15.00-16.30 s.110 (12)

5.

Dr

Bursztyka

Przemysław

Introduction to Philosophy of Culture

I, II

wt. 9.45-11.15 s.108 (14)

6.

Dr

Bursztyka

Przemysław

Philosophy of Value Including Philosophical Anthropology

I, II

wt. 16.45-18.15 s.110 (12)

7.

Dr

Ciecierski

Tadeusz

Propositional attitudes: selected issues in the philosophy of mind, language and psychology

II

60h

czw. 15.00-16.30 s.14 (108)

pt. 13.15-14.45 s.108 (14)

8.

Prof. dr hab.

Dobieszewski

Janusz

Filozofia religii

I, II

pt. 15.00-16.30 s.205 (BUW)

10.

Dr

Dziedzic

Anna

Metafizyka i religia wobec nauki. Niektóre dyskusje przełomu XIX i XX wieku

II

śr. 16.45-18.15 s.205 (BUW)

11.

Dr

Golińska-Pilarek

Joanna

Logiki modalne

I, II

wt. 15.00-16.30 s.209 (24)

12.

Prof.

Hołówka

Jacek

Introduction to Philosophy

I, II

śr. 15.00-16.30 s.209 (24)

13.

Prof.

Hołówka

Jacek

Teorie świadomości

I, II

czw. 9.45-11.15 s.209 (24)

14.

Dr

Kloc-Konkołowicz

Jakub

Filozofia społeczna

I, II

wt. 11.30-13.00 s.205 (BUW)

15.

Prof.

Krajewski

Stanisław

Filozofia dialogu a judaizm

I, II

czw. 15.00-16.30 s.205 (BUW

16.

Prof.

Lorenc

Iwona

Estetyka

I, II

wt. 9.45-11.15 s.109 (13)

17.

Dr

Krzysztof

Łapiński

Historia Filozofii I (Starożytna)

(wykład+ćwiczenia – razem 60h)

I, II

13.15-14.45 p.211 (22)

18.

Prof.

Markiewicz

Barbara

Filozofia polityki

I, II

wt. 13.15-14.45 s.209 (24)

19.

Prof.

Dr hab.

Dr

Markiewicz

Nogal

Wonicki

Barbara

Agnieszka

Rafał

Filozoficzne i polityczne aspekty globalizacji

I, II

wt. 11.30-13.00 s.107 (BUW)

20.

Dr hab.

Marszałek

Robert

Idea jedności Słowian a historiozofia polska i europejska XIX i XX wieku

I, II

pon. 13.15-14.45 s.109 (13)

21.

Dr

Mazur

Tomasz

Poststoicyzm: współczesne kierunki rozwoju i recepcja idei stoickich

II

śr.18.30-20.00 s.205 (BUW)

22.

Dr

Mazur

Tomasz

Dydaktyka etyki (dla specjalizacji nauczycielskiej)

I, II

śr. 16.45-18.15 s.209 (24)

23.

Dr hab.

Misiuna

Krystyna

Logika i Informacja: Skandal dedukcji i indukcji

I, II

czw. 11.30-13.00 s.109 (13)

24.

Prof.

Mostowski

Marcin

Wprowadzenie do teorii obliczeń

I, II

wykład (60h)

ćwiczenia (60h)

25.

Prof.

Omyła

Mieczysław

Logika niefregowska  i ontologia sytuacji

I, II

pon. 11.30-13.00 s.205 (BUW)

26.

Prof.

Pieróg

Stanisław

Historia filozofii polskiej

I, II

pt. 9.45-11.15 s.209 (24)

27.

Prof.

Poręba

Marcin

Myths of the Mind. A New Look at Some Old Riddles

I, II

pon. 18.30-20.00 s.205 (BUW)

28.

Prof.

Dr hab.

Rosińska (I sem.)

Okopień (II sem.)

Zofia

Krzysztof

Filozofia kultury

I, II

śr. 11.30-13.00 s.205 (BUW)

29.

Dr

Gęgotek

Joanna

Filozofia nauki

I, II

śr. 13.15-14.45 s.109 (13)

30.

Dr

Rafał

Tichy

Historia Filozofii II (Średniowieczna) (wykład+ćwiczenia – razem 60h)

I, II

pt. 13.15-14.45 p.2011 (22)

31.

Dr

Wiśniewski

Tomasz

Podmiot i wolność

I, II

wt. 16.45-18.15 s.108 (14)

32.

Dr

Wonicki

Rafał

Human Rights and Global Justice

I, II

pon. 16.45-18.15 s.209 (24)

33.

Dr hab.

Wójtowicz

Anna

Jak rozsądnie podejmować decyzje i wyciągać wnioski?

II

wykład on-line