WYKŁADY MONOGRAFICZNE 2014/2015

 

L.p.

Temat

Prowadzący

Sem.

Terminy

      1.        

Contemporary Marxism

Michał Kozłowski

I

czw. 15.00-16.30 s.110

      2.        

Mit sekularyzacji. Hegel, Marks, Carl schmitt

Janusz Ostrowski

I, II

czw. 13.15-14.45 s.102

      3.        

Niezależność w matematyce

Krzysztof Wójtowicz

I

X2 wt. 15.00-18.00 s.109

      4.        

Teorie świadomości

Jacek Hołówka

I, II

czw. 9.45-11.15 s.209

      5.        

Logiki probabilistyczne

Krystyna Misiuna

I

czw. 13.30-15.00 p.111

      6.        

Recent Polish Philosophy

Anna Brożek

I, II

pon. 13.15-14.45 s.209

      7.        

Truth, Belief, Representation. Does Science Aim at Truth?

Piotr Brykczyński

I

śr. 9.45-11.15 s.112

      8.        

Human Rights, International Relations and Global Bioethics

Rafał Wonicki

I

śr. 11.30-13.00 s.209

      9.        

Karl Marx  on Religion

Janusz Ostrowski

II

czw. 15.00-16.30 s.110

    10.        

Biopolityka

Barbara Markiewicz

II

czw. 11.30-13.00 s.109

    11.        

Rachunek lambda w praktyce (15 h)

Adam Przepiórkowski

II

wt. 9.45-11.15 s.110

    12.        

Philosophy of Cosmology (30h) od 21.04.2015

Alain Beaulieu

II

wt. 15.00-16.30 s.110

śr. 15.00-16.30 s.112

 

JAKO WYKŁAD MONOGRAFICZNY MOŻE BYĆ WYBRANY KAŻDY WYKŁAD FAKULTATYWNY

 

L.p.

Temat

Prowadzący

Sem.

Terminy

 1.  

Philosophy of Mind

Tadeusz Ciecierski (I sem. wykład+ćw.)

Marcin Poręba (II sem. wykład)

Natalia Pietrulewicz (II sem. ćw.)

I, II

czw. 16.45-18.15 wykład s.109

czw. 18.15-20.00 ćw. s.109

 1.  

Estetyka

Iwona Lorenc

I, II

wt. 9.45-11.30 s.109

 1.  

Filozofia kultury

Krzysztof Okopień

Wawrzyniec Rymkiewicz

I, II

śr. 11.30-13.00 s.209

 1.  

Filozofia nauki

Joanna Gęgotek

I, II

śr. 13.15-14.45 s.209

 1.  

Filozofia polityki

Barbara Markiewicz

I, II

wt. 13.15-14.45 s.209

 1.  

Filozofia religii

Janusz Dobieszewski

I, II

pt. 15.00-16.30 s.209

 1.  

Filozofia społeczna

Janusz Ostrowski

I, II

wt. 11.30-13.15 s.205

 1.  

Contemporary Social Philosophy

Janusz Ostrowski

I

śr. 16.45-18.15 s.208

 1.  

Historia filozofii polskiej

Stanisław Pieróg

I, II

pt. 9.45-11.15 s.109

 1.  

Filozofia starożytna

Tomasz Tiuryn

I, II

I sem. czw. 11.30-13.00 s.109

II sem. czw. 11.30-13.00 s.4

 1.  

Filozofia średniowieczna

Rafał Tichy

I, II

pt. 13.15-14.45 p.211

 1.  

Filozofia języka

Joanna Odrowąż-Sypniewska

Mieszko Tałasiewicz

I, II

wt. 13.15-14.45 s.4

 1.  

Logic II

Cezary Cieśliński

I, II

pon. 15.00-16.30 s.109

 1.  

Logika III: wprowadzenie do teorii modeli (wykład 30h +ćwiczenia 30h)

Marcin Mostowski

I

wykład: wt. 18.00-20.00 p.111

ćw.: pt. 17.00-19.00 p.111

 1.  

Teoria obliczeń

Marcin Mostowski

Dariusz Kalociński

II

wykład: pt. 15.00-16.30 s.4

ćw.: śr. 15.00-16.30 s.108

 1.  

Filozofia nowożytna: Filozofia społeczna nowożytności

Tomasz Wiśniewski (I sem.)

Jacek Dobrowolski (I sem.)

I

pon. 15.00-16.30 s.112

pt. 13.15-14.45 s.112

 1.  

Filozofia nowożytna: Filozoficzne reperkusje rewolucji francuskiej

Michał Kozłowski (II sem.)

Tomasz Wiśniewski (II sem.)

II

pt. 13.15-14.45 s.112

pon. 15.00-16.30 s.112

 1.  

Logical Semiotics

Piotr Brykczyński

I, II

pon. 9.45-11.15 s.110

 1.  

Recent Polish Philosophy

Brożek Anna

Alicja Chybińska

I, II

pon. 13.15-14.45 s.209

ćw. wt. 16.45-18.15 s.112