KOGNITYWISTYKA rok I – plan zajęć w roku akademickim 2013/2014 (semestr II)

                                                                                                                           

IF – Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3

PSYCH – Wydział Psychologii, ul. Stawki 5

IF

PSYCH

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIATEK

8.00-9.30

8.30- 10.00

 

 

 

PODSTAWY STATYSTYKI

wykład

prof. A. Tarnowski

8:30-10:00

PSYCH, aula 

 

9.45-11.15

10.15-11.45

Psychologia eksperymentalna

ćwiczenia

mgr J. Komorowska-Mach

10.15-11.45

PSYCH, s. 92

Logika i teoria mnogości II

ćwiczenia

mgr M. Łełyk

mgr B. Wcisło

 9.45-11.15

IF, s. 4 

Psychologia eksperymentalna

ćwiczenia

mgr J. Komorowska-Mach

10.15-11.45

PSYCH, s 92

Podstawy statystyki:

statystyka I z R

laboratorium komputerowe

dr G. Krajewski

10.15-11.45

PSYCH, s. 68

Podstawy statystyki

ćwiczenia

dr K. Karzel

10.15-11.45

PSYCH, s. 93

11.30-13.00

12.00-13.30

 

Logika i teoria mnogości II

ćwiczenia

mgr M. Łełyk

mgr B. Wcisło

11.30-13.00

IF, s. 4

Podstawy statystyki:

statystyka I z R

laboratorium komputerowe

dr G. Krajewski

12.00-13.30

PSYCH, s. 68

Podstawy statystyki:

statystyka I z R

laboratorium komputerowe

dr G. Krajewski

12.00-13.30

PSYCH, s. 68

Podstawy statystyki

ćwiczenia

dr K. Karzel

12.00-13.30

PSYCH, s. 93

13.15-14.45

13.45-15.15

LOGIKA I TEORIA MNOGOŚCI II

wykład

dr hab. C. Cieśliński

13.15-14.45

IF, s.109

WPROWADZENIE DO MATEMATYKI II

wykład

prof. K. Wójtowicz

13.15-14.45

IF, s.109

PROCESY POZNAWCZE

 wykład

dr hab. J. Rączaszek-Leonardi

13.45-15.15

PSYCH, aula

 

 

15.00-16.30

16.00-17.30

Wprowadzenie do matematyki II ćwiczenia

mgr M. Łełyk

mgr B. Wcisło

15:00-16:30

IF, s.4

PODSTAWY STATYSTYKI

wykład

prof. A. Tarnowski

16.00-17.30

PSYCH, aula

PROCESY POZNAWCZE

wykład

dr hab. J.Rączaszek-Leonardi

16.00-17.30

PSYCH, aula

 

Wstęp do filozofii

konwerstorium

dr M. Pokropski

15.00-16.30

IF, s. 4

16.45-18.15

17.45-19.15

Wprowadzenie do matematyki II ćwiczenia

 dr P. Wilkin

16:45-18:15

IF, s.102

 

 

 

Wstęp do filozofii

konwerstorium

dr M. Pokropski

16.45-18.15

IF, s. 4