KOGNITYWISTYKA rok II – plan zajęć w roku akademickim 2014/2015 (semestr I)

 

IF – Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3

MIM – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2

PSYCH – Wydział Psychologii, ul. Stawki 5

NEO – Wydział Neofilologii, ul Dobra 55

IF

MIM

PSYCH

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIATEK

8.00-9.30

8.15-9.45

8.30- 10.00

 

 

 

 

Pracownia EEG

gr. 1 

8.30- 10.00

Psych, s. 407

9.45-11.15

10.15-11.45

10.15-11.45

 

Lingwistyka I

ćwiczenia

dr hab. A. Przepiórkowski

9:45-11:15

IF, s. 4

Academic writing

konwersatorium

mgr M. Foryś

10.15-11.45

Psych, s. 124

Filozofia umysłu

ćwiczenia, gr. 1

dr J. Komorowska-Mach

10.15-11.45

Psych, s. 1

Projektowanie i programowanie obiektowe

ćwiczenia gr 1

mgr M. Zielenkiewicz

10:15-11:45

MIM, s. 2042

Pracownia EEG

gr. 2

(czasem wykład dla wszystkich w sali nr 8)

10:15-11:45

Psych, s. 407

11.30-13.00

12.15-13.45

12.00-13.30

 

 

LINGWISTYKA I

wykład

dr hab. A. Przepiórkowski

11:30-13:00

IF, s. 4

Academic writing

konwersatorium

mgr M. Foryś

12.00-13.30

Psych, s. 54

Filozofia umysłu

ćwiczenia, gr. 2

dr J. Komorowska-Mach

12.00-13.30

Psych, s. 407

PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE

wykład

dr Janusz Jabłonowski

12:15-13:45

MIM, s.  3320

Pracownia EEG

gr. 3

12.00-13.30

Psych, s. 407

13.15-14.45

14.15-15.45

13.45-15.15

Filozofia języka I

ćwiczenia gr. 1

13.15-14.45

dr F. Kawczyński

IF, s. 108

Lingwistyka I

ćwiczenia

dr hab. A. Przepiórkowski

13:15-13:45

IF s.102

PSYCHOLOGIA ROZWOJU POZNAWCZEGO

dr hab. M. Haman

13:45-15:15

PSYCH, s. 406

Projektowanie i programowanie obiektowe

ćwiczenia gr 2

mgr M. Zielenkiewicz

14:15-14:45

MIM, s. 2043

Pracownia EEG

gr. 4

13:45-15:15

Psych, s. 407

15.00-16.30

16.15-17-45

16.00-17.30

FILOZOFIA JĘZYKA I

wykład

15:00-16:30

prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska

IF, s. 209

 

 

 

Pracownia EEG

gr. 5

16.00-17.30

Psych, s. 407

16.45-18.15

18.15-19.45

17.45-19.15

Filozofia języka I

ćwiczenia gr. 2

mgr Natalia Karczewska

16.45-18.15

 IF, s.108

 

FILOZOFIA UMYSŁU I

wykład

dr hab. M. Miłkowski

16:45-18:15

IF, s. 205 (stary BUW)