BIOETYKA rok I – rozkład zajęć w roku akademickim 2017/2018

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

ETYKA KLINICZNA

prof. P.Łuków

s.109

ETYKA Wykład

prof. J.Górnicka-Kalinowska

(I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Filozofia polityki ćw.

mgr M.Rzeczycki s.108

SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA MEDYCYNY

Z ELEMENTAMI METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. M.Radkowska-Walkowicz

s.205 (dawny BUW)

11.30 – 13.00

Seminarium (II sem.)

Intentions and practical reason

prof. P.Łuków dr A.Łukomska s.110

 

Filozofia kultury ćw. gr.1

dr M.Sławkowski-Rode

 s.208

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr hab. J.Kloc-Konkołowicz

s.205 (dawny BUW)

Seminarium (I sem.)

Etyka środowiska naturalnego

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.102

BIOPOLITYKA wykład

prof. B.Markiewicz s.209

 

13.15 – 14.45

Filozofia kultury ćw. gr.2

dr Sławkowski-Rode (I sem.)

dr M.Rychter (II sem.)

s.208

 

Seminarium (II sem.)

Etyka nowych technologii

dr W.Bober s.109

FILOZOFI A POLITYKI

wykład

prof. A.Nogal s.209

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr hab. A.Kuźniar s.209

Biopolityka ćw.

prof. B.Markiewicz

dr M.Gawin s.209

 

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr M.Rychter (I sem.)

dr P.Bursztyka (II sem.)

s.4

PRAWO WOBEC MEDYCYNY

I BIOTECHNOLOGII

dr hab. M.Boratyńska

s.102

15.00 – 16.30

Seminarium (I sem.)

Nauka i zwierzęta

prof. A.Elżanowski s.112

 

Seminarium (II sem.)

Ethics of End of Life Issues

dr A.Alichniewicz s.110

X2 co dwa tygodnie

w godz. 15:00-18:00

Seminarium (I sem.)

Procreative ethics

dr J.Różyńska s.209

 

Seminarium (II sem.)

Ethics and genetics

dr J.Różyńska s.209

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr J.Ostrowski s.108

 

Seminarium (II sem.) Transhumanism

dr A.Przegalińska

14.03., 21.03., 16.05.2018

godz. 15:00-18:15 s.209

Filozofia społeczna

ćw. gr.1

prof. H.Walentowicz

s.112

 

Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler s.109

16.45 – 18.15

Seminarium (II sem.)

Ethics of End of Life Issues

dr A.Alichniewicz s.110

X2 co dwa tygodnie

w godz. 15:00-18:00

METODY ETYKI ĆW.

dr A.Łukomska

s.102

WSTĘP DO BIOETYKI (I sem.)

Bioetyka rok I

prof. J.Hołówka s.209

 

Seminarium (II sem.) Transhumanism

dr A.Przegalińska

14.03., 21.03., 16.05.2018

godz. 15:00-18:15 s.209

 

18.30 – 20.00