BIOETYKA rok I – rozkład zajęć w roku akademickim 2013/2014

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

 

 

 

 

9.45 – 11.15

Etyka kliniczna

prof. P.Łuków

s.109

ETYKA wykład [D+W]

prof. J.Górnicka-Kalinowska (I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Metody etyki

dr J.Różyńska

s.208

Filozofia polityki ćw.

dr R.Wonicki (I sem.)

dr hab. A.Nogal II sem.)

s.109

Socjologia i antropologia medycyny

z elementami metodologii nauk społecznych

dr M.Radkowska-Walkowicz

(I i II sem.)

s.205 (dawny BUW)

11.30 – 13.00

Etyka środowiska naturalnego (I sem.)

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.209

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Kloc-Konkołowicz

s.205 (dawny BUW)

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr hab. K.Okopień (I sem.)

dr W.Rymkiewicz (II sem.)

 s.205 (dawny BUW)

 

 

Ethics of End of Life Issues

(II sem.) dr W.Chańska

s.108

13.15 – 14.45

Bioetyka kantowska

prof. P.Łuków (I sem.)

s.109

FILOZOFI A POLITYKI

wykład prof. B.Markiewicz

s.209

 

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr J.Gęgotek s.209

Filozofia kultury ćw.

dr W.Rymkiewicz (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

s.209

 

Filozofia nauki ćw.

 mgr A.Włodarczyk s.3

Prawo wobec medycyny

i biotechnologii

dr M.Boratyńska

s.102

15.00 – 16.30

 

Procreative Ethics (I sem.)

Ethics and Genetics (II sem.)

dr J.Różyńska s.209

Filozofia społeczna ćw. gr.1

 dr J.Ostrowski

s.112

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr hab. H.Walentowicz

s.112

 

16.45 – 18.15

 

Bioetyka a filozofia techniki

(I sem.) dr J.Ostrowski s.205

 

Bioetyka nowych technologii

(II sem.) dr W.Bober s.205

Wstęp do bioetyki

(I sem.) prof. J.Hołówka

s.209

 

Narodziny i śmierć w różnych kulturach (II sem.)

dr D.Szawarska s.209

 

 

18.30 – 20.00