BIOETYKA rok II – rozkład zajęć w roku akademickim 2014/2015

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

 

 

 

 

9.45 – 11.15

 

 

 

Filozofia polityki ćw.

dr R.Wonicki (I sem.)

dr hab. A.Nogal II sem.) s.109

 

11.30 – 13.00

KOMISJE I KONSULTACJE ETYCZNE

(I sem.)

prof. P.Łuków

s.112

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Ostrowski

s.205 (dawny BUW)

ETYKA SPOŁECZNA I POLITYCZNA

(II sem.)

prof. M.Środa s.209

 

Wykład monograficzny (I sem.)

Human Rights, International Relations and Global Bioethics

dr W.Wonicki s.209

 

BIOPOLITYKA

konwersatorium (II sem.)

prof. B.Markiewicz s.109

 

Seminarium (I sem.)

Environmental ethics

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.109

 

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr hab. H.Walentowicz s.112

Seminarium
(II sem.)

Etyka końca życia

 dr W.Chańska

s.102

13.15 – 14.45

Seminarium (I sem.)

Prywatność

Seminarium

Ethics of new technologies

dr W.Bober (II sem.) s.102

FILOZOFIA POLITYKI

wykład prof. B.Markiewicz

s.209

 

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr J.Gęgotek s.209

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr W.Rymkiewicz (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

s.209

 

15.00 – 16.30

 

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Z ELEMENTAMI POLITYKI ZDROWOTNEJ (I sem.)

prof. J.Hrynkiewicz s.4

 

Seminarium (II sem.)

Etyka prokreacyjna

dr J.Różyńska s.209

Filozofia społeczna

ćw. gr.1

 dr J.Kloc-Konkołowicz (I sem.)

dr F.Nowicki (II sem.)

s.4

Filozofia kultury ćw.

dr hab. K.Okopień (I sem.)

dr W.Rymkiewicz (II sem.)

 s.4

 

 Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler s.109

 

16.45 – 18.15

Seminarium (I sem.)

Etyka psychiatryczna

prof. A.Nawrocki

s.112

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

dr J.Różyńska s.209

BIOETYKA I EDUKACJA

(I sem.)

mgr A.Świtalska s.4

 

Seminarium (II sem.)

Public Health Ethics

prof. Z.Szawarski s.209

Biopolityka

(I i II sem.)

dr R.Wonicki, dr hab. A.Nogal

16.45-19.45

(X2 co dwa tygodnie)

s.209

 

18.30 – 20.00

 

 

 

Biopolityka

(I i II sem.)

dr R.Wonicki, dr hab. A.Nogal

16.45-19.45

(X2 co dwa tygodnie) s.209