BIOETYKA rok II – rozkład zajęć w roku akademickim 2017/2018

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

BIOPOLITYKA I PRAWA CZŁOWIEKA (I sem.)

dr R.Wonicki s.209

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Z ELEMENTAMI POLITYKI ZDROWOTNEJ

(I sem.) dr Grażyna Magnuszewska-Otulak s.208

 

BIOETYKA I EDUKACJA (II sem.)

mgr E.Kaczmarek s.208

Filozofia polityki ćw.

mgr M.Rzeczycki s.108

11.30 – 13.00

KOMISJE I KONSULTACJE ETYCZNE (I sem.)

prof. P.Łuków s.110

 

Seminarium (II sem.)

Intentions and practical reason

prof. P.Łuków dr A.Łukomska s.110

 

Filozofia kultury ćw. gr.1

dr M.Sławkowski-Rode

 s.208

FILOZOFIA SPOŁECZNA

wykład

dr hab. J.Kloc-Konkołowicz

s.205 (dawny BUW)

Seminarium (I sem.)

Etyka środowiska naturalnego

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.102

 

ETYKA SPOŁECZNA

I POLITYCZNA (II sem.)

prof. M.Środa s.102

BIOPOLITYKA

wykład

prof. B.Markiewicz s.209

 

13.15 – 14.45

Filozofia kultury ćw. gr.2

dr Sławkowski-Rode (I sem.)

dr M.Rychter (II sem.)

s.208

Seminarium (II sem.)

Ethics of new technologies

dr W.Bober s.109

FILOZOFIA POLITYKI

wykład

prof. A.Nogal s.209

 

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr hab. A.Kuźniar s.209

 

Biopolityka ćw.

prof. B.Markiewicz

dr M.Gawin s.209

 

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr M.Rychter (I sem.)

dr P.Bursztyka (II sem.)

s.4

15.00 – 16.30

Seminarium (I sem.)

Nauka i zwierzęta

prof. A.Elżanowski s.112

 

Seminarium (II sem.)

Ethics of End of Life Issues

dr A.Alichniewicz s.110

X2 co dwa tygodnie

w godz. 15:00-18:00

Seminarium (I sem.)

Procreative ethics

dr J.Różyńska s.209

 

Seminarium (II sem.)

Ethics and genetics

dr J.Różyńska s.209

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr J.Ostrowski s.108

 

Seminarium (II sem.) Transhumanism

dr A.Przegalińska

14.03., 21.03., 16.05.2018

godz. 15:00-18:15 s.209

Filozofia społeczna

ćw. gr.1

prof. H.Walentowicz

s.112

 

 Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler s.109

16.45 – 18.15

Seminarium (II sem.)

Ethics of End of Life Issues

dr A.Alichniewicz s.110

X2 co dwa tygodnie

w godz. 15:00-18:00

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

dr J.Różyńska s.209

Seminarium (II sem.) Transhumanism

dr A.Przegalińska

14.03., 21.03., 16.05.2018

godz. 15:00-18:15 s.209

 

18.30 – 20.00