Lista seminariów i wykładów monograficznych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017

L.P.

prowadzący

przedmiot

forma prowadzenia zajęć

semestr

godziny

Termin

    1.             

Randall Auxier

Mythic Consciousness and Matriarchal Theories

21.03. - 18.05.2017

60

wt. 15:00-18:00 s.102
czw. 17:00-20:00 s.108

    2.             

Bigaj Tomasz

Indeterminism and Non-locality: an Introduction to the Philosophy of Quantum Mechanics

wm

zimowy

30

wt. 13.15-14.45 s.108

    3.             

Bigaj Tomasz

Indeterminism and Non-locality: an Introduction to the Philosophy of Quantum Mechanics

sem

letni

30

wt. 13.15-14.45 s.108

    4.             

Bigaj Tomasz

Ontologia praw przyrody

sem

rok

60

śr. 15.00-16.30 s.208

    5.             

Borowska Magdalena

Wolińska Anna

Estetyczne badania nowej wrażliwości

sem

rok 

60

X2 czw. 16.45-19.45 s.4

pierwsze zajęcia: 13.10 (parzyste)

    6.             

Borowska Magdalena

Filozofia i architektura

sem

rok

60

czw. 13.15-14.45 s.102

    7.             

Brożek Anna

Metody badawcze w filozofii I

sem

zimowy

30

pon. 13.15-14.45 s.112

    8.             

Brożek Anna

Metody badawcze w filozofii I

sem

letni

30

pon. 13.15-14.45 s.112

    9.             

Ciecierski Tadeusz

Reference and Content in Context

sem

letni

30

czw. 13.15-14.45 s.110

 10.             

Ciecierski Tadeusz

Puczyłowski Tomasz

Znak-Język-Rzeczywistość (seminarium)

sem

rok

60

X2 pt. 16.45-19.45 s.109

terminy spotkań: 07.10; 21.10; 04.11;  25.11; 16.12; 13.01; 27.01; 03.03; 17.03; 31.03; 28.04; 19.05; 02.06

 11.             

Cieśliński Cezary

Zagadnienia teorii prawdy

sem

rok

60

czw. 15.00-16.30 s.110

 12.             

Dobieszewski Janusz

Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej

sem

rok

60

X2 czw. 16.45-19.45 s.4

pierwsze zajęcia: 6.10 (nieparzyste)

 13.             

Dobieszewski Janusz

Krajewski Stanisław

Mach Jakub

Epistemologia doświadczenia religijnego: czytanie „Gwiazdy Zbawienia” Franza Rosenzweiga i "Człowiek nie jest sam" Abrahama Heschla

sem

rok

60

X2 czw. 16.45-19.45 s.208

pierwsze zajęcia: 13.10 (parzyste)

 14.             

Elżanowski Andrzej

Science and animals

sem

zimowy

30

pon. 15.00-16.30 s.208

 15.             

Golińska-Pilarek Joanna

Wprowadzenie do logik nieklasycznych

wm

zimowy

60

e-learning

 16.             

Górnicka-Kalinowska Joanna

Environmental Ethics

sem

zimowy

30

śr. 11.30-13.00 s.102

 17.             

Górnicka-Kalinowska Joanna

Krzywda jako kategoria moralna

sem

rok

60

pt. 11.30-13.00 s.209

 18.             

Grygianiec Mariusz

Ontologia umysłu a fizykalizm

sem

zimowy

30

czw. 13.15-14.45 s.109

 19.             

Grygianiec Mariusz

Z zagadnień ontologii człowieka

sem

letni

30

czw. 13.15-14.45 s.109

 20.             

Herer Michał

Michał Kozłowski

Italian Theory. From operaismo to post-operaismo and back again

sem

rok

60

X2 pt. 16.45-19:45 s.109

terminy spotkań: 14.10; 28.10; 18.11; 02.12; 09.12; 20.01; 24.02; 10.03; 24.03; 07.04; 21.04; 05.05; 26.05

 21.             

Horecka Aleksandra

Samsel Karol

Wybrane problemy filozofii literatury

sem

rok

60

śr. 13.15-14.45 s.208

 22.             

Kloc-Konkołowicz Jakub

Philosophie und Kritik

sem

rok

60

pt. 15.00-16.30 s.109

 23.             

Krajewski Stanisław

Marek Nowak

Filozofia dialogu międzyreligijnego – dokumenty (I sem.)

Filozofia dialogu międzyreligijnego – uczona niewiedza (II sem.)

sem

rok

60

śr. 9.45-11.15 s.112

 24.             

Krajewski Stanisław

Filozofia matematyki

sem

rok

60

czw. 11.30-13.00 s.109

 25.             

Lorenc Iwona

Aisthesis, doświadczenie estetyczne, cielesność (seminarium dla doktorantów)

sem

rok

60

X2 wt. 11:30-14:30 p.107

pierwsze zajęcia: 4.10 (nieparzyste)

 26.             

Lorenc Iwona

Estetyka i nowoczesność

sem

rok

60

pt. 9.45-11.15 s.112

 27.             

Lorenc Włodzimierz

Po skończoności? Odnawianie idei absolutu w filozofii ostatnich dziesięcioleci

sem

rok

60

pt. 13.15-14.45 s.209

 28.             

Łuków Paweł

Klasyka bioetyki

sem

letni

30

pon. 11:30-13:00 s.110

 29.             

Markiewicz Barbara

Wonicki Rafał

Polityczne widma, duchy i wampiry: historia, znaczenie, interpretacje

sem

rok

60

X2 czw. 13.15-16.45 s.104

pierwsze zajęcia: 6.10 (nieparzyste)

 30.             

Markiewicz Barbara

Nogal Agnieszka

Filozofia polityki jako filozofia praktyczna 2

sem

rok

60

X2 czw. 13.15-16.45 s.104

pierwsze zajęcia: 13.10 (parzyste)

 31.             

Migasiński Jacek

Chmura Maja

Pokropski Marek

Problemy współczesnej fenomenologii

sem

rok

60

X2 pon. 17.00-20:00 s.109

terminy zajęć w II sem.: 06.03., 20.03., 03.04., 24.04., 08,05., 22.05., 05.06.2017

 32.             

Migasiński Jacek

Translatorium francuskie

trans

rok

60

czw. 13.15-14.45 s.112

 33.             

Misuna Krystyna

Logiczne i empiryczne aspekty wiedzy

sem

rok

60

śr. 16.45-18.15 p.111

 34.             

Misuna Krystyna

Matematyczne i filozoficzne podstawy prawdopodobieństwa

wm

zimowy

30

pon. 11.30-13.00 s.4

 35.             

Nogal Agnieszka

Przyjaźń i polityka

wm

rok

60

wt. 9.45-11:15 s.209

 36.             

Odrowąż-Sypniewska Joanna

Semantyka a pragmatyka I

sem

zimowy

30

wt. 11.30-13.00 s.102

 37.             

Odrowąż-Sypniewska Joanna

Semantyka a pragmatyka II

sem

letni

30

wt. 11.30-13.00 s.102

 38.             

Okołowski Paweł

Religia i wartości. Seminarium Elzenbergowskie

sem

rok

60

śr. 09.45-11.15 s.110

 39.             

Paprzycka Katarzyna

Seminarium doktoranckie: Poznanie - umysł - działanie

sem

rok

60

wt. 11.30-14.00 p.306

 40.             

Paprzycka Katarzyna

Kuś Katarzyna

Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera:

sem

rok

60

wt. 9.45-11.15 s.102

 41.             

Pieróg Stanisław

Mistyka i gnoza w filozoficznej myśli polskiego romantyzmu

wyk

letni

30

czw. 9.45-11.15 s.4

 42.             

Pieróg Stanisław

Rymkiewicz Wawrzyniec

Rozum, Wolność, Dzieje - polska filozofia narodowa XIX stulecia

sem

rok

60

X2 pt. 13.15-16.30 s.208

pierwsze zajęcia: 14.10 (parzyste)

 43.             

Pieróg Stanisław

Zdrowy rozsądek w filozofii. Jego adherenci i adwersarze

sem

rok

60

X2 pt. 13.15-16.30 s.208

pierwsze zajęcia: 7.10 (nieparzyste)

 44.             

Poręba Marcin

Czytanie Krytyk Kanta (pierwszej i trzeciej)

sem

rok

60

wt. 13.15-14.45 s.208

 45.             

Rymkiewicz Wawrzyniec

Translatorium niemieckie dla początkujących

trans

zimowy

30

pon. 18.30-20.00 s.208

 46.             

Rymkiewicz Wawrzyniec

Translatorium niemieckie dla zaawansowanych

trans

letni

30

pon. 18.30-20.00 s.208

 47.             

Salwa Mateusz

Wolińska Anna

Estetyka i architektura krajobrazu

sem

letni

30

X2 wt. 16.45-19.45 s.205

terminy spotkań zostaną podane później

 48.             

Środa, Magdalena

Filozofia społeczna i polityczna

kon

letni

30

śr. 11.30-13.00 s.102

 49.             

Środa, Magdalena

Między eksterminacją a uznaniem. Postawy wobec obcych

sem

rok

60

X2 pon. 17.00-20.00 s.112

pierwsze zajęcia: 3.10 (nieparzyste)

 50.             

Wiśniewski Tomasz

Czytanie Marksa

sem

rok

60

X2 śr. 17.00-20.00 s.109

pierwsze zajęcia: 5.10 (nieparzyste)

 51.             

Wiśniewski Tomasz

Kaskaderzy rewolucji

sem

zimowy

30

pon. 16.45-18.15 s.102

 52.             

Wójtowicz Anna

Podstawowe zasady racjonalności i sposoby ich nieprzestrzegania

sem

rok

60

śr. 11.30-13.00 s.109