Wykłady monograficzne 2015/2016 w Instytucie Filozofii UW

L.P.

Przedmiot

Prowadzący

Semestr

Liczba godzin

Termin

 1.  

Filozofia przełomu antypozytywistycznego w Polsce

Dr Anna Dziedzic

II

30

śr. 13.15-14.45 s.205

 1.  

Kazimierz Twardowski i jego czasy

Dr hab. Anna Brożek

I

60

e-learning

II

pon. 11.30-13.00 s.209

 1.  

Recent Polish Philosophy

Dr hab. Anna Brożek

I

30

pon. 11.30-13.00 s.209

 1.  

Logiki nieklasyczne

Dr Joanna Golińska-Pilarek

I

60

pon. 9.45-13.00 s.102

 1.  

Obiekty semiotyczne w pracach wybranych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Dr Aleksandra Horecka

I, II

60

czw. 9.45-11.15 s.108

 1.  

Historia filozofii ukraińskiej

Dr Stepan Ivanyk

I

30

wt. 18.30-20.00 s.209

 1.  

Bourdieu and Philosophy

Dr Michał Kozłowski

I

30

czw. 15.00-16.30 s.110

 1.  

Sześć paradoksów rachunku prawdopodobieństwa

Dr hab. Krystyna Misiuna

I

30

czw. 11.30-13.00 p.111

 1.  

Marxism and Ideology

Dr Janusz Ostrowski

I

30

śr. 13.15-14.45 s.102

 1.  

Kres chrześcijaństwa? Religia i polityka w klasycznym idealizmie niemieckim

Dr Janusz Ostrowski

I, II

60

śr. 15.00-16.30 s.112

 1.  

The Intentionality of Omissions

Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka

II

30

pon. 9.45-11.15 s.102

 1.  

Od utopii do ideologii. Geneza nowoczesnej filozofii społecznej

Prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg

II

30

czw. 9.45-11.15 s.4

 1.  

Inżynieria lingwistyczna

Prof. UW dr hab. Adam Przepiórkowski

II

30

 

Jako wykład monograficzny może być wybrany każdy wykład fakultatywny

L.P.

Przedmiot

Prowadzący

Semestr

Liczba godzin

Termin

 1.  

Metaethics

Dr Wojciech Bober

I

30

wt. 16.45-18.15 s.102

 1.  

Biopolityka

Prof. dr hab. Barbara Markiewicz

I, II

60

czw. 11:30-13.00 s.209

 1.  

Filozofia polityki

Prof. dr hab. Barbara Markiewicz

I, II

60

wt. 13.15-14.45 s.209

 1.  

Filozofia religii

Prof. UW dr hab. Janusz Dobieszewski

I, II

60

pt. 15.00-16.30 s.4

 1.  

Filozofia nauki

Dr Joanna Gęgotek

I i II

60

śr. 13.15-14.45 s.209

 1.  

Estetyka

Prof. dr hab. Iwona Lorenc

I, II

60

wt. 9.45-11.15 s.109 

 1.  

Filozofia nowożytna II:  Kobieta w filozofii nowożytnej

Dr Michał Kozłowski

II

30

pt. 13.15-14.45 s.112

 1.  

Filozofia starożytna

Dr Krzysztof Łapiński

I, II

60

pon. 13.15-14.45 p.211

 1.  

Logika III

Prof. UW dr hab. Marcin Mostowski

I

30

pt. 15.00-17.00 p.111

 1.  

Filozofia kultury

Dr Wawrzyniec Rymkiewicz (I sem.)

Dr hab. Krzysztof Okopień (II sem.)

I, II

60

czw. 15.00-16.30 s.4

 1.  

Filozofia społeczna

Dr Janusz Ostrowski

I, II

60

wt. 11.30-13.00 s.205

 1.  

Filozofia umysłu

Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka (I sem.)

Prof. UW dr hab. Marcin Poręba (II sem.)

I, II

60

śr. 9.45-11.15 s.205

 1.  

Philosophy of Action

Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka

I

30

pon. 13.15-14.45 s.109

 1.  

Historia filozofii polskiej I

Prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg

I

30

pt. 9.45-11.15 s.109

 1.  

Historia filozofii polskiej II

Prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg

II

30

pt. 9.45-11.15 s.109

 1.  

Filozofia języka

Dr hab. Mieszko Tałasiewicz (I sem.)

Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (II sem.)

I, II

60

wt. 13.15-14.45 s.109

 1.  

Filozofia nowożytna II: Filozofia społeczna nowożytności

Dr hab. Tomasz Wiśniewski

I

30

pon. 15.00-16.30 s.112

 1.  

Filozofia średniowieczna

Dr Rafał Tichy

I, II

60

pt. 13.15-14.45 p.211