STUDIA I I II STOPNIA (FILOZOFIA, BIOETYKA, KOGNITYWISTYKA, MISH):

1st AND 2nd CYCLE (PBCV):

 

Lp.

Kraj/

Country

Uczelnia/

University

Stopień/

Cycle

Okres/

Period

 

Liczba osób/

Number of places

Informacja

(strona www)

+ wymagania językowe/

Information (www) and language requirements

1

Austria

Universität Wien

1 oraz 2/

1 and 2

6 miesięcy/6 months

(każda osoba/each person)

2

http://www.univie.ac.at

Język: Niemiecki (b2) lub angielski (b1)

Languages: German (B2) or English (B1)

2

Belgia

/Belgium

Katholieke Universiteit Leuven

1 oraz 2/

1 and 2

10 miesięcy/10 months

(każda osoba/each person)

2

http://hiw.kuleuven.be/eng/

Język: angielski/holenderski (B1)

Languages: English, Dutch, B1

3

Czechy

/Czech Republic

University of Jan Evangelista Purkyne

1 oraz 2/

1 and 2

5 miesięcy/ 5 months

(każda osoba/each person)

2

http://www.ujep.cz/en/welcome/international-relations/erasmus.html

Język:

czeski/angielski (B1)

Language: Czech, English, B1

4

Finlandia

/Finland

University of Helsinki

1 oraz 2/

1 and 2

10 miesięcy/10 months

(każda osoba/each person)

2

http://www.helsinki.fi/phca/subjects/philosophy.html

Uwaga: preferowani estetycy

Język: B2: szwedzki, fiński oraz angielski

Languages: Swedish, Finnish or English,  B1

5

Francja/

France

Université de Nantes

1 oraz 2/

1 and 2

9 miesięcy/9 months

(każda osoba/each person)

2

http://www.univ-nantes.fr

http://www.ifac.univ-nantes.fr/Livrets-2013-2014

Język: Francuski/B2

Language: French, B1

6

Francja/

France

University of Nice

1 oraz 2/

1 and 2

10 miesięcy/10 months

(każda osoba/each person)

2

http://unice.fr/lettres/departements/philosophie

Język: Francuski/B1

Language: French, B1

7

Francja

/France

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  (Paris)

Tylko 2

/2 only

5 miesięcy/ 5 months

(każda osoba/each person)

2

http://www.ehess.fr

Język/Language: informacja w BWZ/Information at IRO

8

Francja

/France

Université Pierre Mendes-France (Grenoble II)

1 oraz 2/

1 and 2

9  miesięcy/ 9 months

(każda osoba/each person)

2

http://www.upmf-grenoble.fr

Język: Francuski/B1

Language: French, B1

9

Francja

/France

Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

1 oraz 2/

1 and 2

9 miesięcy/9 months

1

http://www.univ-paris1.fr

Language: French

10

Grecja

/Greece

Panepistimio Kritis

1 oraz 2/

1 and 2

9  miesięcy/ 9 months

(każda osoba/each person)

2

http://www.en.uoc.gr/
http://www.uoc.gr/intrel/uk/cat_4_1.htm

Language: English

11

Hiszpania

/Spain

The University of the Basque Country

1 oraz 2/

1 and 2

5  miesięcy/ 5 months

(każda osoba/each person)

3

https://www.ehu.es/

Język: Hiszapński lub Angielski (B1)

Languages: Spanish  or English, B1

12

Hiszpania

/Spain

Universidad Complutense de Madrid

1 oraz 2/

1 and 2

9  miesięcy/ 9 months

(każda osoba/each person)

2

http://www.ucm.es

Język: Hiszpański, zalecany B1

Langauge: Spanish, B1

13

Holandia

/Holland

Universiteit Twente

1 oraz 2/

1 and 2

5  miesięcy/ 5 months

(każda osoba/each person)

2

www.utwente.nl/internationalstudents/

ważne informacje  językowe:

http://www.utwente.nl/internationalstudents/exchange/files/englishlanguagereq/

Język: angielski

Language: English

Language requirements available at:

http://www.utwente.nl/internationalstudents/exchange/files/englishlanguagereq/

14

Niemcy/

Germany

Freie Universität Berlin

1 oraz 2/

1 and 2

10 miesięcy/10 months

(każda osoba/each person

2

http://www.fu-berlin.de

Język: Niemiecki, B1

Language: German B1

15

Niemcy/

Germany

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

2

10 miesięcy/10 months

(każda osoba/each person

2

osoby

http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/ii/index.html.en

Język: Niemiecki, angielski, B1

Langaueg: German or English, B1

16

Niemcy/

Germany

Universität Konstanz

1 oraz 2/

1 and 2

6 miesięcy/6 months

(każda osoba/each person

2

osoby

http://www.uni-konstanz.de

Język: Niemiecki lub Angielski, B1

Langaueg: German or English, B1

17

Turcja/

Turkey

Istanbul Universitesi

1 oraz 2/

1 and 2

5 miesięcy/5 months

(każda osoba/each person)

2 osoby

http://www.istanbul.edu.tr

Język: Turecki lub Angielski (B2)

Langaueg: Turkish or English, B2

18

Turcja/

Turkey

Kastamonu University

1 oraz 2/

1 and 2

5 miesięcy/5 months

(każda osoba/each person

2 osoby

http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/en/

Język/Language: informacja w BWZ/Information at IRO

19

Włochy/

Italy

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

“G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI E PESCARA

1 oraz 2/

1 and 2

6 miesięcy/6 months

(każda osoba/each person)

2 osoby

(na każdy stopień po 1)

www.disfipeq.unich.it

Język: Włoski (B2)

Language: Italian (B2)

20

Włochy

/Italy

Universita degli Studi di Padova

1 oraz 2/

1 and 2

10 miesięcy/10 months

1 osoba

http://www.unipd.it

Język: Włoski A2 lub Angielski B

Language: Italian (A2) or English (B2)

21

Włochy/

Italy

University of Bari Aldo Moro

1 oraz 2/

1 and 2

10 miesięcy/każda osoba

2 osoby

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lella

Język: informacja w BWZ/ Language: Info at IRO