ROK I  – Rozkład zajęć w roku akademickim 2014/2015

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Greka

dr M.Popiołek s.116 IFK

Łacina mgr B.Gładkowska

s.116 IFK

Greka

dr M.Popiołek s.116 IFK

Łacina mgr B.Gładkowska

s.116 IFK

 

9.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr T.Puczyłowski s.108

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2

dr J.Hauska (I sem.)

dr K.Kuś (II sem.)

mgr P.Wasilewska-Roszkowska (II sem.) s.108

 

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr 2 s.205 (dawny BUW)

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

 

(II sem.) HISTORIA FILOZOFII I (STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ) WYKŁAD

dr hab. K.Krauze-Błachowic

 s.205 (dawny BUW)

Epistemologia

ćw. gr.3 s.102

lek.K.Jęczmińska

 

Epistemologia

 ćw. gr.4 s.108

dr J.Gęgotek

11.30– 13.00

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium gr.2

dr P.Okołowski s.205 (dawny BUW)

 

Logika ćw. gr.2

 dr T.Puczyłowski s.109

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.1

prof. W.Lorenc s.109

 

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium Wstęp do lektury tekstu klasycznego gr.4

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

s.112

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 dr W.Wciórka s.208

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr M.Salwa, mgr M.Piotrowska-Tryzno (I sem.)

mgr mgr M.Piotrowska-Tryzno, mgr D.Kutyła, mgr K.Wejman

(II sem.) s.205

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 dr hab. K.Krauze-Błachowicz

s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 dr K.Łapiński s.208

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.1 dr K.Łapiński s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(starożytna. I sem.)

ćw. gr.4 prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.4 prof. M.Boczar

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH WYKŁAD

dr J.Hauska (I sem.)

dr J.Gęgotek (II sem.)

prof. K.Wójtowicz (II sem.)

s.4

LOGIKA WYKŁAD

prof. T.Hołówka

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.1

prof. A.Wójtowicz s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.4 dr K.Łapiński s.108

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

WYKŁAD

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr M.Salwa (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.3 prof. M.Boczar

15.00 – 16.30

LOGIKA WYKŁAD

prof. K.Wójtowicz s.205

(dawny BUW)

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.2 dr W.Wciórka s.102

Od II sem. Historia filozofii I (średniowieczna) s.102

ćw. gr.2 dr K.Łapiński

 

Logika ćw. gr.2

dr hab. A.Wójtowicz s.109

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr A.Wolińska s.209

 

 Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.3 prof. M.Mostowski s.102

EPISTEMOGOGIA

WYKŁAD

dr K.Kuś s.205

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

dr J.Hauska (I sem.)

dr K.Kuś (II sem.)

mgr P.Wasilewska-Roszkowska (II sem.) s.209

 

Epistemologia ćw. gr.1

mgr M.Zaręba (I sem.)

mgr A.Tuszyński (II sem.)

s.208

J.angielski B1

Historia filozofii I (starożytna, I sem.) ćw. gr.5

dr K.Łapiński s.102

Epistemologia

ćw. gr.2

 mgr M.Zaręba (I sem.)

lek. K.Jęczmińska (II sem.)

s.208

 

J.angielski B2

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.5 prof. M.Boczar

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.5 dr R.Tichy

s.108

18.30 – 20.00

J.angielski B1

J.angielski B1