Wykaz seminariów w Instytucie Filozofii UW – rok akademicki 2014/2015

 

L.p.

Prowadzący

Tytuł zajęć

Sem.

Termin

      1.  

Wojciech Bober

Ethics of new technologies

II

pon. 13.15-14.45 s.102

      2.  

Wojciech Bober

Prywatność

I

pon. 13.15-14.45 s.102

      3.  

Ewa Borowska

Idee kosmopolityczne w filozofii i polityce -- wybrane zagadnienia

I, II

X2 czw. 16.45-19.45 s.4

      4.  

Magdalena Borowska

Przestrzeń malarska i architektoniczna

I, II

czw. 11.30-13.00 s.102

      5.  

Anna Brożek

Metodologia humanistyki

II

pon. 11.30-13.00 s.209

      6.  

Anna Brożek

Semiotyka i metodologia

I

pon. 11.30-13.00 s.209

      7.  

Przemysław Bursztyka

Phenomenology of the Unreal. Imagination and Its Pathologies

I

wt. 18.30-20.00 s.112

      8.  

Weronika Chańska

Etyka końca życia

II

pt. 11.30-13.00 s.102

      9.  

Maja Chmura

Michał Kozłowski

Projekty lepszego świata

I, II

X2 czw. 11.30-14.45 s.108

  10.  

Tadeusz Ciecierski

The Philosophy of Demonstratives

I

śr. 15.00-16.30 s.208

  11.  

Cezary Cieśliński

Seminariu doktoranckie: prawda i arytmetyka (30h)

I, II

wt. 13.15-14.45 s.110

(w ustalonych terminach)

  12.  

Janusz Dobieszewski

Epistemologia doświadczenia religijnego. Czytanie „Niepojętego” S. Franka oraz „Aten Jerozolimy” L. Szestowa

I, II

X2 pt. 16.30-19.30 s.109

  13.  

Bogdan Dziobkowski

Współczesna filozofia języka

I, II

czw. 16.45-18.15 s.112

  14.  

Joanna Gęgotek

Katarzyna Kuś

Filozofia biologii: modele wyjaśniania

I

pt. 11.30-13.00 s.102

  15.  

Joanna Górnicka-Kalinowska

Doświadczenie moralne

I, II

pt. 11.30-13.00 s.209

  16.  

Joanna Górnicka-Kalinowska

Environmental ethics

I

czw. 11.30-13.00 s.109

  17.  

Jakub Kloc-Konkołowicz

Philosophie und Kritik

I

pt. 15.00-18.00 s.4

  18.  

Stanisław Krajewski

Filozofia matematyki

I, II

czw. 11.30-13.00 s.110

  19.  

Stanisław Krajewski

Theological Philosophy of Franz Rosenzweig

I

śr. 13.15-14.45 s.110

  20.  

Stanisław Krajewski

Marek Nowak

Filozofia dialogu międzyreligijnego

I, II

czw. 9.45-11.15 s.112

  21.  

Iwona Lorenc

Estetyka i nowoczesność

I, II

pt. 9.45-11.15 s.112

  22.  

Iwona Lorenc

Rozumienie i interpretacja

I, II

wt. 11.30-13.00 p.107

  23.  

Włodzimierz Lorenc

Ku nowemu myśleniu o człowieku - Nietzsche, Heidegger, Foucault, Agamben

I, II

pt. 13.15-14.45 s.209

  24.  

Barbara Markiewicz

Agnieszka Nogal

Filozofia polityki jako filozofia praktyczna

I, II

X2 czw. 13.15-16.45 p.104

  25.  

Barbara Markiewicz

Agnieszka Nogal

Filozoficzne ujęcie kultury politycznej

I, II

 X2 czw. 13.15-16.45 p.104

  26.  

Joanna Michalik

Rosińska Zofia

Język doświadczenia: od aisthesis do psychosis

I, II

pt. 16.45-18.15 s.209

  27.  

Jacek Migasiński

Fenomenologia francuska

I, II

X2 pon. 16.45-19.45 s.109

  28.  

Krystyna Misiuna

Wiedza Logika Informacja

I, II

śr. 16.45-18.15 s.109

  29.  

Krystyna Misiuna

Hume’s Problem: Induction

I

czw. 14.00-15.30 p.111

  30.  

Wioletta Miśkiewicz

Humanistyka Cyfrowa a web semantyczny (warsztaty)

I, II

wt. 18.15-20.00 s.205

  31.  

Wioletta Miśkiewicz

Między Lwowem a Getyngą II. Teoria Czynności i Wytworów (konwersatorium)

I, II

pt. 11.30-13.00 s.110

  32.  

Marcin Mostowski

Logika i poznanie

I, II

pt. 15.00-17.00 p.111

  33.  

Andrzej Nawrocki

Etyka psychiatryczna

I

pon. 16.45-18.15 s.112

  34.  

Agnieszka Nogal

Rafał Wonicki

Biopolityka

I, II

X2 czw. 16.45-19.45 s.209

  35.  

Joanna Odrowąż-Sypniewska

Semantyka a pragmatyka

I, II

wt. 11.30-13.00 s.108

  36.  

Joanna Odrowąż-Sypniewska

Tadeusz Ciecierski

Tomasz Puczyłowski

Znak - Język - Rzeczywistość

I, II

X2 pt. 16.45-19.45 s.109

  37.  

Paweł Okołowski

Religia i wartości. Seminarium Elzenbergowskie

I, II

śr. 11.30-13.00 s.110

  38.  

Janusz Ostrowski

Karl Marx on Religion

II

czw. 15.00-16.30 s.110

  39.  

Stanisław Pieróg

Warsztat naukowy historyka filozofii nowożytnej

I, II

pt. 13.15-16.30 s.208

(raz w miesiącu)

  40.  

Stanisław Pieróg

Zło i problem teodycei w filozofii nowożytnej

I, II

X2 pt. 13.15-16.30 s.208

  41.  

Marcin Poręba

Joanna Guzowska

Introduction to Daoism

I, II

czw. 15.00-16.30 s.112

  42.  

Marcin Poręba

Czytanie Krytyki czystego rozumu

I

wt. 13.15-14.45 s.208

  43.  

Monika Rogowska-Stangret

Olga Cielemęcka

Feministyczny  nowy materializm – polityczna perspektywa w kontekście polskiej polityki płci po transformacji

I, II

X2 pon. 17.00-20.00 s.4

  44.  

Joanna Różyńska

Contemporary cosequentialism

I

wt. 15.00-16.30 s.209

  45.  

Joanna Różyńska

Etyka prokreacyjna

II

wt. 15.00-16.30 s.209

  46.  

Wawrzyniec Rymkiewicz

Heidegger i mesjanizm

I, II

pt. 16.45-18.15 s.208

  47.  

Anna Wolińska (I sem.)

Mateusz Salwa (II sem.)

Filozofia krajobrazu

I, II

czw. 16.45-18.15 s.102

  48.  

Piotr Schollenberger

Monika Murawska

Obrazy i media. Filozofia sztuki wobec problemu widzialności

II

czw. 16.45-18.15 s.108

  49.  

Magdalena Środa

Etyka, polityka, gender

I, II

X2 pon. 17.00-20.00 s.4

  50.  

Zbigniew Szawarski

Public Health Ethics

II

śr. 16.45-18.15 s.209

  51.  

Małgorzata Szyszkowska

Aesthetics and its key ideas. Introduction to aesthetics,

I, II

e-learning

  52.  

Mieszko Tałasiewicz

Wybrane zagadnienia filozofii języka

I, II

X2 pon. 15.00-16.30 s.110

  53.  

Mieszko Tałasiewicz

Katarzyna Kuś

Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera

I, II

wt. 9.45-11.15 s.209

  54.  

Rafał Tichy

Filozofia historii i apokaliptyka w średniowieczu

I, II

pt. 9.45-11.15 p.211

  55.  

Tomasz Tiuryn

Wojciech Wciórka

Aristotle’s Philosophy of Language and Modality

I i II

wt. 13.15-14.45 s.112

  56.  

Halina Walentowicz

O co nas pytają wielcy filozofowie społeczni

I, II

czw. 11.30-13.00 s.112

  57.  

Halina Walentowicz

Społeczeństwo otwarte i jego zwolennicy

II

wt. 11.30-13.00 p.210

  58.  

Renata Wieczorek

Seminar „Skepticism, rationalism and other enigmas”

I

pon. 15.00-16.30 s.102

  59.  

Tomasz Wiśniewski

Czytanie Marksa

I, II

śr. 18.30-20.00 s.109

  60.  

Rafał Wonicki

Philosophical Models of World Order and Their Critics

I, II

X2 czw. 16.45-19.45 s.209

  61.  

Anna Wójtowicz

Kryteria racjonalnosci wnioskowań

I i II

śr. 11.30-13.00 s.109

  62.  

Urszula Zbrzeźniak

Problem polityczności w myśli współczesnej

I i II

śr. 15.00-16.30 s.112