WYKŁADY MONOGRAFICZNE 2014/2015

 

L.p.

Temat

Prowadzący

Sem.

Terminy

1.       

Contemporary Marxism

Michał Kozłowski

I

czw. 15.00-16.30 s.110

2.       

Historia filozofii ukraińskiej

Stepan Ivanyk

I

wt. 18.30-20.00 s.209

3.       

Logiki modalne

Joanna Golińska-Pilarek

I, II

e-learning

4.       

Mit sekularyzacji. Hegel, Marks, Carl schmitt

Janusz Ostrowski

I, II

czw. 13.15-14.45 s.102

5.       

Niezależność w matematyce

Krzysztof Wójtowicz

I

X2 wt. 15.00-18.00 s.109

6.       

Polska filozofia analityczna XIX wieku

Jacek Jadacki

I, II

pt. 9.45-11.15 s.209

7.       

Teorie świadomości

Jacek Hołówka

I, II

czw. 9.45-11.15 s.209

8.       

Logiki probabilistyczne

Krystyna Misiuna

I

czw. 11.30-13.00 p.111

9.       

Recent Polish Philosophy

Anna Brożek

I, II

pon. 13.15-14.45 s.209

10.   

Truth, Belief, Representation. Does Science Aim at Truth?

Piotr Brykczyński

I

 śr. 9.45-11.15 s.112

11.   

Human Rights, International Relations and Global Bioethics

Rafał Wonicki

I

śr. 11.30-13.00 s.209

12.   

Karl Marx  on Religion

Janusz Ostrowski

II

czw. 15.00-16.30 s.110

13.   

Biopolityka

Barbara Markiewicz

II

czw. 11.30-13.00 s.109

 

JAKO WYKŁAD MONOGRAFICZNY MOŻE BYĆ WYBRANY KAŻDY WYKŁAD FAKULTATYWNY

 

L.p.

Temat

Prowadzący

Sem.

Terminy

  1.          

Philosophy of Mind

Tadeusz Ciecierski (I sem. wykład+ćw.)

Marcin Poręba (II sem. wykład)

Natalia Pietrulewicz (II sem. ćw.)

I, II

czw. 16.45-18.15 wykład s.109

czw. 18.15-20.00 ćw. s.109

  2.          

Estetyka

Iwona Lorenc

I, II

wt. 9.45-11.30 s.109

  3.          

Filozofia kultury

Krzysztof Okopień

Wawrzyniec Rymkiewicz

I, II

śr. 11.30-13.00 s.209

  4.          

Filozofia nauki

Joanna Gęgotek

I, II

śr. 13.15-14.45 s.209

  5.          

Filozofia polityki

Barbara Markiewicz

I, II

wt. 13.15-14.45 s.209

  6.          

Filozofia religii

Janusz Dobieszewski

I, II

pt. 15.00-16.30 s.209

  7.          

Filozofia społeczna

Janusz Ostrowski

I, II

wt. 11.30-13.15 s.205

  8.          

Contemporary Social Philosophy

Janusz Ostrowski

I

śr. 16.45-18.15 s.208

  9.          

Historia filozofii polskiej

Stanisław Pieróg

I, II

pt. 9.45-11.15 s.109

10.        

Filozofia starożytna

Tomasz Tiuryn

I, II

czw. 11.30-13.00 p.211

11.        

Filozofia średniowieczna

Rafał Tichy

I, II

pt. 13.15-14.45 p.211

12.        

Filozofia języka

Joanna Odrowąż-Sypniewska

Mieszko Tałasiewicz

I, II

wt. 13.15-14.45 s.4

13.        

Logic II

Cezary Cieśliński

I, II

pon. 15.00-16.30 s.109

14.        

Logika III: wprowadzenie do teorii modeli (wykład+ćwiczenia)

Marcin Mostowski

I, II

wykład wt. 18.00-20.00 p.111

ćw. pt. 17.00-19.00 p.111

15.        

Teoria obliczeń

Marcin Mostowski

Dariusz Kalociński

II

wykład: 15.00-16.30 s.4

ćw.: pt. 16.45-18.15 s.4

16.        

Filozofia nowożytna: Filozofia społeczna nowożytności

Tomasz Wiśniewski (I sem.)

Jacek Dobrowolski (II sem.)

I

pon. 15.00-16.30 s.112

pt. 13.15-14.45 s.112

17.        

Filozofia nowożytna: Filozoficzne reperkusje rewolucji francuskiej

Michał Kozłowski (I sem.)

Tomasz Wiśniewski (II sem.)

II

pt. 13.15-14.45 s.112

pon. 15.00-16.30 s.112

18.        

Logical Semiotics

Piotr Brykczyński

I, II

pon. 9.45-11.15 s.110

19.        

Recent Polish Philosophy

Brożek Anna

Alicja Chybińska

I, II

pon. 13.15-14.45 s.209

ćw. wt. 16.45-18.15 s.112