KOGNITYWISTYKA rok I – plan zajęć w roku akademickim 2014/2015 (semestr I)

 

IF – Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3

MIM – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2

PSYCH – Wydział Psychologii, ul. Stawki 5

NEO – Wydział Neofilologii, ul Dobra 55

IF

MIM

PSYCH

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIATEK

08.00-9.30

08.15-9.45

08.30- 10.00

METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

wykład

prof. A. Tarnowski

8:30-10:00

PSYCH, aula

09.45-11.15

10.15-11.45

10.15-11.45

Psychologia eksperymentalna I

ćwiczenia

dr J. Komorowska

10.15 Psych

11.30-13.00

12.15-13.45

12.00-13.30

Logika i teoria mnogości

(I sem.) Kognitywistyka rok I

ćw. gr.1 dr K.Kuś

11.30-13.00

IF, s.4

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA

wykład

prof. M. Danielewiczowa

11.25-12.55

NEO, s. 2.014

Wprowadzenie do matematyki I

Ćwiczenia gr.1

dr P. Wilkin

11.30-13.00

IF s.4

Psychologia eksperymentalna I

ćwiczenia

dr J. Komorowska

12.00 Psych

13.15-14.45

14.15-15.45

13.45-15.15

LOGIKA I TEORIA MNOGOŚCI I

wykład

prof. K. Wojtowicz

13.15-14.45

IF, s. 205 (dawny BUW)

WPROWADZENIE DO MATEMATYKI I

Wykład

prof. K. Wojtowicz

13.15-14.45

IF, s. 109

WSTĘP DO KOGNITTYWISTYKI

Wykład

dr M. Miłkowski

13.15-14.45

IF, s. 205

15.00-16.30

16.15-17-45

16.00-17.30

Logika i teoria mnogości

(I sem.) Kognitywistyka rok I

dr K. Kuś

15:00-16:30

IF, s. 4

JAK DZIAŁA MÓZG

wykład

prof. A. Wróbel

15.00-16.30

Stary BUW, s.205

Wprowadzenie do matematyki I

ćw. gr.2

mgr M.Łełyk, mgr B.Wcisło

15.00-16.30

IF s.108

16.45-18.15

18.15-19.45

17.45-19.15