PODYPLOMOWE STUDIA BIOETYCZNE

PLAN na II semestr

Sobota 28.03.2015

godzina

przedmiot

godziny

uwagi

prowadzący

 

9.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

3

B(f), F, E

prof. Barbara Markiewicz

 

11.45 – 13.15

Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach

2

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

 

13.45 – 16.15

Etyka

3

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

 

16.30 – 18.00

Komisje i konsultacje etyczne

2

B

dr Joanna Różyńska

Niedziela 29.03.2015

 

9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

Modele decyzyjne w bioetyce

4

B, E

prof. Paweł Łuków

 

12.45 – 14.15

14.30 – 16.00

Prawo a etyka

4

B, E

dr hab. Maria Boratyńska

Sobota 18.04.2015

 

9.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

3

B(f), F, E

prof. Barbara Markiewicz

 

11.45 – 13.15

Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach

2

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

 

13.45 – 16.15

Etyka

3

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

 

16.30 – 18.00

Komisje i konsultacje etyczne

2

B

dr Joanna Różyńska

Niedziela 19.04.2015

 

9.00 – 10.30 10.45 – 12.15

Modele decyzyjne w bioetyce

4

B, E

prof. Paweł Łuków

 

12.45 – 14.15

14.30 – 16.00

Prawo a etyka

4

B, E

dr hab. Maria Boratyńska

Sobota 30.05.2015

 

9.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

3

B(f), F, E

prof. Barbara Markiewicz

 

11.45 – 13.15

Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach

3

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

 

13.45 – 16.15

Etyka

2

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

 

16.30 – 18.00

Komisje i konsultacje etyczne

2

B

dr Joanna Różyńska

Niedziela 31.05.2015

 

9.00 – 10.30, 10.45 – 12.15

Modele decyzyjne w bioetyce

4

B, E

prof. Paweł Łuków

 

12.45 – 14.15

14.30 – 16.00

Prawo a etyka

4

B, E

dr hab. Maria Boratyńska

 

PODSUMOWANIE

przedmiot

dla kogo

ilość godzin w sali

ilość godzin w e-learningu

suma godzin

 

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

B(f), F, E

9

1

10g

 

Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach

B, F, E

7

3

10g

 

Etyka

B, F, E

8

2

10g

 

Modele decyzyjne w bioetyce

B, E

12

8

20g

 

Prawo a etyka

B, E

12

8

20g

 

Komisje i konsultacje etyczne

B

6

4

10g

SUMA

 

54

26

80