ETYKA I FILOZOFIA

PLAN na II semestr 2015

Sobota 14.03.2015

godzina

przedmiot

godziny

uwagi

prowadzący

 

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

11.45 – 14.15

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

14.45 – 17.15

 

Analiza tekstu filozoficznego

3

F, E

dr Bogdan Dziobkowski

Sobota 28.03.2015

 

9.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

3

B(f), F, E

prof. Barbara Markiewicz

 

11.45 – 13.15

Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach

2

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

 

13.45 – 16.15

Etyka

3

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

Niedziela 29.03.2015

 

9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

Modele decyzyjne w bioetyce

4

B, E

prof. Paweł Łuków

 

12.45 – 14.15

14.30 – 16.00

Prawo a etyka

4

B, E

dr hab. Maria Boratyńska

Sobota 11.04.2015

 

9.00 – 11.30

Historia filozofii II

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

11.45 – 14.15

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

14.45 – 17.15

 

Analiza tekstu filozoficznego

3

F, E

dr Bogdan Dziobkowski

Sobota 18.04.2015

 

9.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

3

B(f), F, E

prof. Barbara Markiewicz

 

11.45 – 13.15

Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach

2

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

 

13.45 – 16.15

Etyka

3

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

Niedziela 19.04.2015

 

9.00 – 10.30, 10.45 – 12.15

Modele decyzyjne w bioetyce

4

B, E

prof. Paweł Łuków

 

12.45 – 14.15

14.30 – 16.00

Prawo a etyka

4

B, E

dr hab. Maria Boratyńska

Sobota 16.05.2015

 

 

 

9.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

11.45 – 14.15

Historia filozofii II

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

14.45 – 17.15

 

Analiza tekstu filozoficznego

3

F, E

Dr Bogdan Dziobkowski

Sobota 30.05.2015

 

9.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

3

B(f), F, E

prof. Barbara Markiewicz

 

11.45 – 13.15

Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach

3

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

 

13.45 – 16.15

Etyka

2

B, F, E

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska

Niedziela 31.05.2015

 

9.00 – 10.30 10.45 – 12.15

Modele decyzyjne w bioetyce

4

B, E

prof. Paweł Łuków

 

12.45 – 14.15

14.30 – 16.00

Prawo a etyka

4

B, E

dr hab. Maria Boratyńska

 

 

 

 

 

 

Sobota 6.06.2015

 

9.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

11.45 – 14.15

Historia filozofii II

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

14.45 – 17.15

 

Analiza tekstu filozoficznego

3

F, E

Dr Bogdan Dziobkowski

Sobota 13.06.2015

 

9.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

11.45 – 14.15

Historia filozofii II

3

F, E

dr hab. prof. UW Stanisław Pieróg

 

14.45 – 17.15

 

Analiza tekstu filozoficznego

3

F, E

Dr Bogdan Dziobkowski

 

PODSUMOWANIE

przedmiot

dla kogo

ilość godzin w sali

ilość godzin w e-learningu

suma godzin

 

Historia filozofii II

F, E

15

5

20g

 

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

F, E

15

5

20g

 

Analiza tekstu filozoficznego

F, E

15

 

15g

 

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

B(f), F, E

9

1

10g

 

Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach

B, F, E

7

3

10g

 

Etyka

B, F, E

8

2

10g

 

Modele decyzyjne w bioetyce

B, E

12

8

20g

 

Prawo a etyka

B, E

12

8

20g

SUMA

 

93

32

125