ROK III – Terminarz sesji poprawkowej  w IF w roku 2015 (31.08. – 13.09.2015, 31.08. egzaminy z języków obcych)

 

Data

Dzień tygodnia

Kierunek studiów

Rok

studiów

Typ egzaminu

(ustny czy pisemny)

Przedmiot

godzina i proponowana sala

Prowadzący egzamin

01.09.2015

wtorek

 

 

 

 

 

 

02.09.2015

środa

 

 

 

 

 

 

03.09.2015

czwartek

 

 

 

 

 

 

04.09.2015

piątek

Filozofia

3

ustny

Historia filozofii analitycznej

13:00 p.10

(ZFA w bramie)

Dr Bogdan Dziobkowski

05.09.2015

sobota

 

 

 

 

 

 

06.09.2015

niedziela

 

 

 

 

 

 

07.09.2015

poniedziałek

 

 

 

 

 

 

08.09.2015

wtorek

 

 

 

 

 

 

09.09.2015

środa

 

 

 

 

 

 

10.09.2015

czwartek

 

 

 

 

 

 

11.09.2015

piątek

Filozofia

3

ustny

Historia filozofii nieanalitycznej

10:00 p.113

Prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc

12.09.2015

sobota

 

 

 

 

 

 

13.09.2015

niedziela