ROK III – Rozkład zajęć w roku akademickim 2015/2016

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

11.30 – 13.00

 Filozofia nieanalityczna

ćw. gr.3

dr hab. M.Herer

s.102

Filozofia analityczna

ćw. gr.3

mgr A.Chybińska

mgr W.Rostworowski

s.109

13.15 – 14.45

Filozofia nieanalityczna

ćw. gr.1

dr hab. M.Herer

s.102

FILOZOFIA ANALITYCZNA wykład

dr B.Dziobkowski

s.109

15.00 – 16.30

Filozofia analityczna

ćw. gr.1

mgr W.Piotrowski

s.112

Filozofia analityczna

ćw. gr.2

mgr A.Chybińska

mgr W.Rostworowski

s.110

FILOZOFIA NIEANALITYCZNA wykład

prof. W.Lorenc

s.108

16.45 – 18.15

Filozofia nieanalityczna

 ćw. gr.2

dr U.Zbrzeźniak

s.110

18.30 – 20.00