Wykłady monograficzne 2015/2016 w Instytucie Filozofii UW

L.P.

Przedmiot

Prowadzący

Semestr

Liczba godzin

Termin

 1.  

Filozofia przełomu antypozytywistycznego w Polsce

Dr Anna Dziedzic

II

30

śr. 13.15-14.45 s.205

 1.  

Kazimierz Twardowski i jego czasy

Dr hab. Anna Brożek

I

60

e-learning

II

pon. 11.30-13.00 s.209

 1.  

Recent Polish Philosophy

Dr hab. Anna Brożek

I

30

pon. 11.30-13.00 s.209

 1.  

Logiki nieklasyczne

Dr Joanna Golińska-Pilarek

I

60

pon. 9.45-13.00 s.102

 1.  

Obiekty semiotyczne w pracach wybranych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Dr Aleksandra Horecka

I, II

60

czw. 9.45-11.15 s.108

 1.  

Historia filozofii ukraińskiej

Dr Stepan Ivanyk

I

30

wt. 18.30-20.00 s.209

 1.  

Bourdieu and Philosophy

Dr Michał Kozłowski

I

30

czw. 15.00-16.30 s.110

 1.  

Sześć paradoksów rachunku prawdopodobieństwa

Dr hab. Krystyna Misiuna

I

30

czw. 11.30-13.00 p.111

 1.  

Marxism and Ideology

Dr Janusz Ostrowski

I

30

śr. 13.15-14.45 s.102

 1.  

Kres chrześcijaństwa? Religia i polityka w klasycznym idealizmie niemieckim

Dr Janusz Ostrowski

I, II

60

śr. 15.00-16.30 s.112

 1.  

The Intentionality of Omissions

Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka

II

30

pon. 9.45-11.15 s.102

 1.  

Od utopii do ideologii. Geneza nowoczesnej filozofii społecznej

Prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg

II

30

czw. 9.45-11.15 s.4

 1.  

Inżynieria lingwistyczna

Prof. UW dr hab. Adam Przepiórkowski

II

30

 

Każdy wykład fakultatywny może być wybrany jako wykład monograficzny

L.P.

Przedmiot

Prowadzący

Semestr

Liczba godzin

Termin

Metaethics

Dr Wojciech Bober

I

30

wt. 16.45-18.15 s.102

Biopolityka

Prof. dr hab. Barbara Markiewicz

I, II

60

czw. 11:30-13.00 s.109

Filozofia polityki

Prof. dr hab. Barbara Markiewicz

I, II

60

wt. 13.15-14.45 s.209

Filozofia religii

Prof. UW dr hab. Janusz Dobieszewski

I, II

60

pt. 15.00-16.30 s.4

Filozofia nauki

Dr Joanna Gęgotek

I i II

60

śr. 13.15-14.45 s.209

Estetyka

Prof. dr hab. Iwona Lorenc

I, II

60

wt. 9.45-11.15 s.109 

Filozofia nowożytna II:  Kobieta w filozofii nowożytnej

Dr Michał Kozłowski

II

30

pt. 13.15-14.45 s.112

Filozofia starożytna

Dr Krzysztof Łapiński

I, II

60

pon. 13.15-14.45 p.211

Logika III

Prof. UW dr hab. Marcin Mostowski

I

30

wt. 18.00-20.00 p.111

Filozofia kultury

Dr Wawrzyniec Rymkiewicz (I sem.)

Dr hab. Krzysztof Okopień (II sem.)

I, II

60

czw. 15.00-16.30 s.4

Filozofia społeczna

Dr Janusz Ostrowski

I, II

30

wt. 11.30-13.00 s.205

Filozofia umysłu

Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka (I sem.)

Prof. UW dr hab. Marcin Poręba (II sem.)

I, II

60

śr. 9.45-11.15 s.205

Philosophy of Action

Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka

I

30

pon. 13.15-14.45 s.109

Historia filozofii polskiej I

Prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg

I

30

pt. 9.45-11.15 s.109

Historia filozofii polskiej II

Prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg

II

30

pt. 9.45-11.15 s.109

Filozofia języka

Dr hab. Mieszko Tałasiewicz (I sem.)

Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (II sem.)

I, II

60

wt. 13.15-14.45 s.109

Filozofia nowożytna II: Filozofia społeczna nowożytności

Dr hab. Tomasz Wiśniewski

I

30

pon. 15.00-16.30 s.112

Filozofia średniowieczna

Dr Rafał Tichy

I, II

60

pt. 13.15-14.45 p.211