BIOETYKA rok I – rozkład zajęć w roku akademickim 2015/2016

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

ETYKA KLINICZNA

prof. P.Łuków

s.109

ETYKA Wykład

prof. J.Górnicka-Kalinowska

(I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

METODY ETYKI ĆW.

dr J.Różyńska

s.208

Filozofia polityki ćw.

prof. B.Markiewicz

dr hab. A.Nogal

s.109

SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA MEDYCYNY

Z ELEMENTAMI METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. M.Radkowska-Walkowicz

s.205 (dawny BUW)

11.30 – 13.00

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Ostrowski

s.205 (dawny BUW)

Seminarium (I sem.)

Natura ludzka, życie i śmierć

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.102

BIOPOLITYKA wykład

prof. B.Markiewicz

s.209

 

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr hab. H.Walentowicz

s.112

Seminarium (I sem.)

Modelowanie w biologii

dr J.Gęgotek, dr K.Kuś

s.102

 

Seminarium (II sem.)

End of Life Ethics

dr W.Chańska

s.102

13.15 – 14.45

Seminarium (II sem.)

Etyka nowych technologii

dr W.Bober

s.102

FILOZOFI A POLITYKI

wykład prof. B.Markiewicz

s.209

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr J.Gęgotek s.209

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr W.Rymkiewicz

dr hab. K.Okopień

s.209

PRAWO WOBEC MEDYCYNY

I BIOTECHNOLOGII

dr M.Boratyńska

s.102

15.00 – 16.30

Seminarium (II sem.)

Etyka środowiska naturalnego

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.209

Seminarium (I sem.)

Procreative Ethics

s.102

 

Seminarium (II sem.)

Disaster Bioethics

dr J.Różyńska

s.4

Filozofia społeczna ćw. gr.1

mgr J.Nikodem

mgr J.Molina

s.108

Filozofia kultury ćw.

dr hab. K.Okopień

dr W.Rymkiewicz

 s.4

 

 Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler

s.109

16.45 – 18.15

Seminarium (I sem.)

Język bioetyki

prof. J.Jurewicz

s.102

WSTĘP DO BIOETYKI

(I sem.) prof. J.Hołówka

s.209

 

Seminarium (II sem.)

Social practice and ethical dimension of care in the context of modern biomedicine and nursing

dr D.Szawarska

s.102

Biopolityka ćw. (I i II sem.)

prof. B.Markiewicz

dr hab. A.Nogal

p.104

18.30 – 20.00