BIOETYKA rok II – rozkład zajęć w roku akademickim 2015/2016

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

BIOPOLITYKA I PRAWA CZŁOWIEKA (I sem.)

dr M.Gawin s.209

Seminarium (II sem.)

Population Ethics

dr J.Swianiewicz s.108

Filozofia polityki ćw.

prof. B.Markiewicz

dr hab. A.Nogal s.109

11.30 – 13.00

KOMISJE I KONSULTACJE ETYCZNE (I sem.)

prof. P.Łuków

s.110

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Ostrowski

s.205 (dawny BUW)

Seminarium (I sem.)

Natura ludzka, życie i śmierć

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.102

 

ETYKA SPOŁECZNA I POLITYCZNA (II sem.)

prof. M.Środa

s.102

BIOPOLITYKA

wykład

prof. B.Markiewicz

s.209

 

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr hab. H.Walentowicz

s.112

Seminarium (I sem.)

Modelowanie w biologii

dr J.Gęgotek, dr K.Kuś

s.102

 

Seminarium (II sem.)

End of Life Ethics

dr W.Chańska

s.102

13.15 – 14.45

 

Seminarium (II sem.)

Etyka nowych technologii

dr W.Bober

s.102

FILOZOFIA POLITYKI

wykład prof. B.Markiewicz

s.209

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr J.Gęgotek s.209

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr W.Rymkiewicz (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

s.209

15.00 – 16.30

Seminarium (II sem.)

Etyka środowiska naturalnego

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.209

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Z ELEMENTAMI POLITYKI ZDROWOTNEJ (I sem.)

prof. J.Hrynkiewicz s.209

 

Seminarium (II sem.)

Disaster Bioethics

dr J.Różyńska s.4

Filozofia społeczna

ćw. gr.1

 mgr J.Nikodem

mgr J.Molina

s.108

Filozofia kultury ćw.

dr hab. K.Okopień (I sem.)

dr W.Rymkiewicz (II sem.)

 s.4

 

 Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler

s.109

16.45 – 18.15

Seminarium (I sem.)

Język bioetyki

prof. J.Jurewicz

s.102

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

dr J.Różyńska s.209

BIOETYKA I EDUKACJA

(I sem.)

mgr E.Kaczmarek

s.112

 

Seminarium (II sem.)

Social practice and ethical dimension of care in the context of modern biomedicine and nursing

dr D.Szawarska

s.102

Biopolityka ćw. (I i II sem.)

prof. B.Markiewicz

dr hab. A.Nogal

p.104

18.30 – 20.00