Seminaria 2015/2016 w Instytucie Filozofii UW

L.p.

Prowadzący

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

Termin

       1.              

Dr Magdalena Bieniak-Nowak

Jestem ciałem czy mam ciało? Poszukiwania odpowiedzi od Platona do Strawsona

I, II

60

pon. 11.30-13.00 s.403 Instytut Socjologii

ul. Karowa 18

       2.              

Dr Wojciech Bober

Etyka nowych technologii

II

30

pon. 13.15-14.45 s.102

       3.              

Dr hab. Magdalena Borowska

Filozofia i architektura

I, II

60

czw. 13.15-14.45 s.102

       4.              

Prof. dr hab. Anna Brożek

Metodologia humanistyki

I, II

60

pon. 13.15-14.45 s.209

       5.              

Dr Przemysław Bursztyka

Humane Philosophy Project

I, II

 

czw. 17.00-20.00 s.108

       6.              

Dr Przemysław Bursztyka

Imagination and Identity

I, II

60 

wt. 18.30-20.00 s.108

       7.              

Dr Weronika Chańska

End of Life Ethics

II

30

pt. 11.30-13.00 s.102

       8.              

Dr hab. Tadeusz Ciecierski

Philosophy of Demonstratives

I

30

pt. 11.30-13.00 s.110

       9.              

Dr hab. Tadeusz Ciecierski

Dr hab. Tomasz Puczyłowski

Znak-Język-Rzeczywistość

I, II

60

X2 pt. 16.45-20.00 s.109

    10.              

Dr hab. Cezary Cieśliński

Zagadnienia teorii prawdy

I, II

60

czw. 16.45-18.15 s.110

    11.              

Dr Maja Chmura

Czytanie Hegla

II

30

pt. 13.15-14.45 s.110

    12.              

Prof. UW dr hab. Janusz Dobieszewski

Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej

I, II

60

X2 pt. 16.45-20.00 s.109

    13.              

Prof. UW dr hab. Janusz Dobieszewski

Epistemologia doświadczenia religijnego: "Ateny i Jerozolima " Lwa Szestowa oraz „Gwiazda Zbawienia” Franza Rosenzweiga

I, II

60

X2 pt. 16.45-20.00 s.109

    14.              

Mgr Michał Dobrzański

Philosophie und Kritik

I, II

60

pt. 15.00-16.30 s.112

    15.              

Dr Bogdan Dziobkowski

Współczesna filozofia języka

I, II

60

czw. 16.45-18.15 s.112

    16.              

Dr Joanna Gęgotek

Dr Katarzyna Kuś

Filozofia biologii: modele

I

30

pt. 11.30-13.00 s.102

    17.              

Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska

Etyka środowiska naturalnego

II

30

pon. 15.00-16.30 s.209

    18.              

Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska

Natura ludzka, życie i śmierć

I

30

śr. 11.30-13.00 s.102

    19.              

Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska

Wartości i zobowiązania moralne

I, II

60

pt. 11.30-13.00 s.209

    20.              

Dr hab. Aleksandra Horecka

Karol Samsel

Wybrane problemy filozofii literatury

I, II

60

śr. 13.15-14.45 s.208

    21.              

Prof. UW dr hab. Joanna Jurewicz

Język bioetyki

I

30

pon. 16.45-18.15 s.102

    22.              

Dr Filip Kawczyński

Holizm semantyczny i jego wrogowie

II 

30

wt. 18.30-20.00 s.112

    23.              

Dr Joanna Komorowska-Mach

Dr Kuś Katarzyna

Dr Marek Pokropski

Dr Piotr Wilkin

Seminarium licencjackie

I, II

60

wt. 11.30-13.00 s.108

    24.              

Dr Bogna Kosmulska

Płaszcz filozofa. Tradycja cynicka w starożytności

II

30

pt. 15.00-16.30 p.211

    25.              

Dr Gabriela Kurylewicz

Metafizyczne ujęcia twórczości w kulturze zachodniej

I, II

60

czw. 15.00-16.30 s.102

    26.              

Prof. dr hab. Iwona Lorenc

Aisthesis, doświadczenie estetyczne, cielesność - seminarium dla doktorantów

I, II

60

X2 wt. 11:30-14:30 p.107

    27.              

Prof. dr hab. Iwona Lorenc

Estetyka i nowoczesność

I, II

60

pt. 9.45-11.15 s.112

    28.              

Prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc

Filozofia hermeneutyczna

I, II

60

pt. 13.15-14.45 s.209

    29.              

Dr Krzysztof Łapiński

Filozofia antyczna jako terapia duszy i ćwiczenie duchowe.

I

30

wt. 15.00-16.30 p.211

    30.              

Prof. dr hab. Barbara Markiewicz

Dr hab. Agnieszka Nogal

Filozofia polityki jako filozofia praktyczna (Seminarium  metodologiczne)

I, II

60

X2 czw. 13.15-16.15 p.104

    31.              

Prof. dr hab. Barbara Markiewicz

Dr hab. Agnieszka Nogal

Tajna polityka: historia, formy i znaczenie współczesne (Seminarium doktoranckie)

I, II

60

X2 czw. 13.15-16.45 p.104

    32.              

Prof. dr hab. Jacek Migasiński

Fenomenologia francuska

I, II

60

X2 pon. 17.010-20.00 s.109

    33.              

Dr hab. Krystyna Misiuna

Logika i wiedza

I, II

60

śr. 16.45-18.15 p.111

    34.              

Dr Wioletta Miskiewicz

Między Lwowem a Getyngą II. Teoria Czynności i Wytworów

I, II

60

pt. 9.45-11.15 s.110

    35.              

Prof. UW dr hab. Marcin Mostowski

Logika a poznanie

I, II

60

pt. 17.00-19.00 s.4

    36.              

Dr hab. Marek Nowak

Filozofia żydowska i dialog

I, II

60

czw. 9.45-11.15 s.112

    37.              

Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska

Semantyka a pragmatyka: asercja

II

30

wt. 11.30-13.15 s.102

    38.              

Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska

Semantyka a pragmatyka: to co powiedziane

I

30

pon. 16.45-18.15 s.208

    39.              

Dr hab. Paweł Okołowski

Religia i wartości. Seminarium Elzenbergowskie

I, II

60

śr. 9.45-11.15 s.110

    40.              

Dr Janusz Ostrowski

Czytanie "Fenomenologii ducha"

I, II

60

X2 śr. 17.00-20.00 s.109

    41.              

Dr Janusz Ostrowski

Philosophy of Technology

II

30

X2 śr. 17.00-20.00 s.112

    42.              

Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka

Seminarium doktoranckie: Poznanie - Rozum - Działanie

I i II

60

wt. 11.30-13.00 p.306

    43.              

Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka

Dr Katarzyna Kuś

Dr Joanna Komorowska-Mach

Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe'a i problemu Butlera 

I i II

60

wt. 9.45-11.15 s.102

    44.              

Prof. UW dr hab. Stanisław Pieróg

Narodziny filozofii kultury z ducha tragedii

I, II

60

X2 pt. 13.15-16.30 s.208

    45.              

Dr Marek Pokropski

Poznanie ucieleśnione: zagadnienia teoretyczne

I

30

pt. 13.15-14.45 s.108

    46.              

Dr Marek Pokropski

Dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

Poznanie ucieleśnione - zagadnienia empiryczne

II

30

pon. 13.15-14.45 s.108

    47.              

Prof. UW dr hab. Marcin Poręba

Czytanie obu pierwszych Krytyk Kanta

I, II

60

wt. 13.15-14.45 s.208

    48.              

Prof. UW dr hab. Marcin Poręba

Mgr Dorota Kutyła

Rodzinna pamięć mniejszości

I, II

30

X2 czw. 16.45-18.15 s.208

    49.              

Prof. dr hab. Zofia Rosińska/

Prof. dr hab. Jacek  Wciórka (psychiatra)

Filozofia i psychiatria-w poszukiwaniu wspólnego języka

I, II

60

X2 wt. 15.00-18.15 s.4

    50.              

Dr Joanna Różyńska

Disaster Bioethics

II

30

wt. 15.00-16.30 s.4

    51.              

Dr Joanna Różyńska

Procreative Ethics

I

30

wt. 15.00-16.30 s.102

    52.              

Dr Wawrzyniec Rymkiewicz

Heidegger i mesjanizm

I, II

 60

pt. 16.45-18.15 s.208

    53.              

Dr Mateusz Salwa

Environmental Aesthetics

II

30

śr. 13.15-14.45 s.110

    54.              

Dr Mateusz Salwa

Dr Piotr Schollenberger

Filozofia gniewu (ASP, AT)

II

30

Zajęcia w ASP lub AT 

    55.              

Dr Mateusz Salwa

Dr Piotr Schollenberger

Sztuka współczesna i filozofia (Zachęta)

I, II

60

śr. 16.45-19.45, zajęcia w Zachęcie, w terminach:

28 X; 25 XI; 16 XII; 13,27 I; 24 II; 9, 23 III; 6, 20 IV; 4, 18 V; 1,8 VI

    56.              

Prof. Kenneth W. Stikkers

History of American Philosophy, from Puritanism to Pragmatism

I

60

wt. 9.45-11.15 s.209

wt. 11.30-13.00 s.102

śr. 9.45-11.30 s.102 (w wybranych terminach)

    57.              

Dr Jan Swianiewicz

Population Ethics

II

30

śr. 9.45-11.15 s.108

    58.              

Dr Dorota Szawarska

Social practice and ethical dimension of care in the context of modern biomedicine and nursing

II

30

śr. 16.45.-18.15 s.102

    59.              

Dr Małgorzata Szyszkowska

Aesthetics and Its Key Ideas

I, II

60

e-learning

    60.              

Dr Małgorzata Szyszkowska

Dr Ewa Bobrowska (ASP)

Art Criticism and Aesthetic Theory

II

30

e-learning

    61.              

Prof. UW dr hab. Magdalena Środa

Etyka, polityka, retoryka

I, II

60

X2 pon.17.00-20.00 s.112

    62.              

Dr. hab. Mieszko Tałasiewicz

Wybrane zagadnienia filozofii języka: intencjonalność w różnych paradygmatach

I

30

pon. 15.00-16.30 s.109

    63.              

Dr Rafał Tichy

Intelektualne i duchowe dziedzictwo Joachima z Fiore

I, II

60

pt. 9.45-11.15 p.211

    64.              

Dr. hab. Halina Walentowicz

O co nas pytają wielcy filozofowie społeczni

I, II

30

czw. 11.30-13.15 s.112

    65.              

Dr. hab. Halina Walentowicz

Społeczeństwo otwarte i jego zwolennicy

II

30

pon. 11.30-13.00 s.102

    66.              

Dr. hab. Tomasz Wiśniewski

Czytanie Marksa

I, II

60

X2 śr. 17.00-20.00 s.109

    67.              

Dr hab. Anna Wolińska

Estetyka przyrody - "atmosfera" i "poruszenie"

II

30

śr. 15.00-16.30 p.107

    68.              

Dr. hab. Anna Wójtowicz

Kryteria racjonalności wnioskowań zawodnych

I, II

60

śr. 11.30-13.00 s.109

    69.              

Dr Urszula Zbrzeźniak

Problem polityczności w myśli współczesnej

I, II

60

śr. 15.00-16.30 s.208