Kognitywistyka rok I - Terminarz sesji poprawkowej (zimowej) w IF w roku 2016 (3-9 marca 2016)

 

Data

Dzień tygodnia

Kierunek studiów

Rok studiów

Typ egzaminu

(ustny lub pisemny)

Przedmiot

godzina i proponowana sala

Prowadzący egzamin

03.03.2015

czwartek

Kognitywistyka

1

pisemne

Logika i teoria mnogości I

sala 209 w godz. 16.45-18.45

prof. Krzysztof Wójtowicz

Kognitywistyka

1

pisemne

Jak działa mózg

należy przed 1 marca 2016 napisać mail do Pana Profesora Wróbla i zgłosić mu chęć poprawy wróbel@nencki.gov.pl

prof. Andrzej Wróbel

04.03.2016

piątek

Kognitywistyka

1

pisemne

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Neofilologia (ul. Dobra 55), sala 3.014, godz. 9:35

prof. Magdalena Danielewiczowa

05.03.2016

sobota

 

 

 

 

 

 

06.03.2016

niedziela

 

 

 

 

 

 

07.03.2016

poniedziałek

Kognitywistyka

1

pisemne

Wstęp do kognitywistyki

Stary BUW, sala 205,  16.45-18:15

prof. Marcin Miłkowski

08.03.2015

wtorek

Kognitywistyka

1

pisemne

Wprowadzenie do matematyki I

Stary BUW, sala 205,  16.45-18:15

prof. Krzysztof Wójtowicz

09.03.2016

środa

Kognitywistyka

1

pisemne

Metodologia badań psychologicznych

Wydział Psychologii, aula, godz. 19:15

prof. Tytus Sosnowski

 

 

 

·        Jak działa mózg – należy przed 1 marca napisać mail do Pana Profesora Wróbla i zgłosić mu chęć poprawy!!!

·        3 marca (czwartek) – Logika i teoria mnogości I, IF, sala 209 w godz. 16.45-18.45

·        4 marca (piątek) – Wstęp do językoznawstwa ogólnego, Neofilologia (Dobra 55), sala 3.014, godz. 9:35.

·        7 marca (poniedziałek) – Wstęp do kognitywistyki, Stary BUW, sala 205,  16.45-18:15

·        8 marca (wtorek) – Wprowadzenie do matematyki I, Stary BUW, sala 205, 16:45-18:45

·        9 marca (środa) – Metodologia badań psychologicznych, WP, aula, 19:15.