PBC&V 3rd Year Terminarz sesji poprawkowej w IF w roku 2016

(29.08.-11.09.2016, 29 września brak egzaminów – egzaminy poprawkowe z języków obcych)

Data

Dzień tygodnia

Rok studiów

Typ egzaminu

(ustny czy pisemny)

Przedmiot

godzina i proponowana sala

Prowadzący egzamin

29.08.2016

poniedziałek

Ezaminy poprawkowe z języków obcych – brak egzaminów w IF

30.08.2016

wtorek

 

 

 

 

 

31.08.2016

środa

 

 

 

 

 

01.09.2016

czwartek

 

 

 

 

 

02.09.2016

piątek

 

 

 

 

 

03.09.2016

sobota

 

 

 

 

 

04.09.2016

niedziela

 

 

 

 

 

05.09.2016

poniedziałek

 

 

 

 

 

06.09.2016

wtorek

3

pisemny

Logic and Methaphisics Module B

11:30-13:00 pok.210

Prof. UW dr hab. Marcin Poręba

07.09.2016

środa

 

 

 

 

 

08.09.2016

czwartek

 

 

 

 

 

09.09.2016

piątek

 

 

 

 

 

10.09.2016

sobota

 

 

 

 

 

11.09.2016

niedziela