ROK I – Rozkład zajęć w roku akademickim 2016/2017

 

  

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Greka (I i II sem.)

mgr M.Poszczepczyńska

s.109 IF

Greka (I i II sem.)

mgr M.Poszczepczyńska

s.109 IF

09.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr hab. T.Puczyłowski s.108

Logika ćw. gr.3

 mgr A.Wójcik s.108

Epistemologia ćw. gr.3

mgr M.Zaręba s.209

 

Epistemologia ćw. gr.4

mgr A.Wierzbicki s.102

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr 2 s.205 (dawny BUW)

prof. K.Krauze-Błachowicz

 

(II sem.) HISTORIA FILOZOFII I (STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ) WYKŁAD

prof. K.Krauze-Błachowicz Audi Max. B

Epistemologia ćw. gr.5

mgr S.Mijas (I sem.)

dr J.Komorowwska-Mach (II sem.) s.108

11.30– 13.00

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium gr.2

dr hab. P.Okołowski

s.205 (dawny BUW)

 

Logika ćw. gr.2

 dr hab. T.Puczyłowski s.108

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium Wstęp do lektury tekstu klasycznego gr.1

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

s.112

 

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.4

prof. W.Lorenc s.109

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.4

prof. K.Krauze-Błachowicz s.208

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr M.Salwa (I i II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 dr R.Tichy

s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 dr K.Łapiński s.4

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.1 dr R.Tichy

s.205 (dawny BUW)

Epistemologia  ćw. gr.6

dr J.Gęgotek s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna. I sem.) ćw. gr.4

dr W.Wciórka

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I ćw. gr.4

(średniowieczna, II sem.)

dr T.Tiuryn s.205

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH WYKŁAD

(I sem.) dr hab. T.Bigaj  s.205

(II sem.) dr A.Kuźniar

(II sem.) prof. K.Wójtowicz s.205

LOGIKA Wykład

 Audi Max. B

prof. K.Wójtowicz

 

LOGIKA wykład

dr hab. T.Puczyłowski

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.4

prof. A.Wójtowicz s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 dr K.Łapiński s.108

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

WYKŁAD

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr M.Salwa (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 dr W.Wciórka

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.) ćw. gr.3 dr W.Wciórka

15.00 – 16.30

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2

prof. T.Bigaj (I sem.)

dr K.Kuś (II sem.)

dr A.Kuźniar (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

 

Epistemologia ćw. gr.1

mgr M.Zaręba s.108

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.2 prof. K.Krauze-Błachowicz  (średniowieczna II sem.)

s.102

 

Logika ćw. gr.5

prof. A.Wójtowicz s.109

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr hab. A.Wolińska s.108

 

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium

 gr.3 prof. J.Hołówka s.209

EPISTEMOLOGIA

WYKŁAD

dr K.Kuś

Audi Max. B

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

prof. T.Bigaj (I sem.)

dr K.Kuś (II sem.)

dr A.Kuźniar (II sem.) s.209

 

Epistemologia ćw. gr.2

dr R.Wieczorek (I sem.)

mgr M.Zaręba (II sem.)

s.108

Łacina (I i II sem.)

mgr K.Jasińska-Zdun s.6 IFK

 

J.angielski B1

Logika ćw. gr.6

mgr J.Winkowski s.4

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.5

dr R.Tichy s.102

Historia filozofii I

(średniowieczna II sem.)

dr B.Kosmulska s.209

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.6

dr K.Łapiński 10h; dr W.Wciórka 20h

 Historia filozofii I

(średniowieczna II sem.)

dr W.Wciórka s.208

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.3

mgr A.Andrzejewski (I sem.)

mgr K.Dobrucki, mgr K.Wejman (II sem.) s.109

 

Łacina (I i II sem.)

mgr K.Jasińska-Zdun s.6 IFK

 

J.angielski B2

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.5  dr B.Kosmulska

s.108

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.6  dr R.Tichy

s.102

18.30 – 20.00

J.angielski B2

 

J.angielski B1