BIOETYKA rok I – rozkład zajęć w roku akademickim 2016/2017

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

ETYKA KLINICZNA

prof. P.Łuków

s.109

ETYKA Wykład

prof. J.Górnicka-Kalinowska

(I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

METODY ETYKI ĆW.

dr J.Różyńska

s.208

Filozofia polityki ćw.

prof. A.Nogal

s.108

SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA MEDYCYNY

Z ELEMENTAMI METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. M.Radkowska-Walkowicz

s.205 (dawny BUW)

11.30 – 13.00

Seminarium

Klasyka bioetyki (II sem.)

Prof. P.Łuków s.110

 

Filozofia kultury ćw. gr.1

mgr M.Sławkowski-Rode (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.) s.208

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Ostrowski

s.205 (dawny BUW)

Seminarium (I sem.)

Environmental Ethics

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.102

BIOPOLITYKA wykład

prof. B.Markiewicz s.209

 

Seminarium (II sem.)

Etyka końca życia

dr W.Chańska

s.102

13.15 – 14.45

Filozofia kultury ćw. gr.2

mgr Sławkowski-Rode (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

s.208

 

Seminarium (II sem.)

Ethics of new technologies

dr W.Bober s.109

FILOZOFI A POLITYKI

wykład prof. B.Markiewicz

s.209

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr J.Gęgotek s.209

 

Seminarium

Bioetyka a filozofia techniki I (sem. I)

Bioetyka a filozofia techniki II (sem. II)

dr J.Ostrowski s.102

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr M.Rychter (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

s.209

PRAWO WOBEC MEDYCYNY

I BIOTECHNOLOGII

dr hab. M.Boratyńska

s.102

15.00 – 16.30

Seminarium (I sem.)

Science and animals

prof. A.Elżanowski s.208

 

Seminarium (II sem.)

Nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie kulturowo społecznej

mgr A.Krawczak s.208

Seminarium (I sem.)

Etyka prokreacyjna s.209

 

Seminarium (II sem.)

Ethics of Risk and Uncertainty

dr J.Różyńska

s.209

Filozofia społeczna ćw. gr.1

dr hab. J.Kloc-Konkołowicz s.108

 Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler s.109

Filozofia społeczna

ćw. gr.2

 mgr J.Molina (I sem.)

mgr E.Robakiewicz (II sem.)

 s.205 (dawny BUW)

16.45 – 18.15

WSTĘP DO BIOETYKI

(I sem.) prof. J.Hołówka

s.209

Biopolityka ćw. (I i II sem.) X2

dr R.Wonicki

16:45-19:45 co dwa tygodnie

p.104

18.30 – 20.00

Biopolityka ćw. (I i II sem.) X2

dr R.Wonicki

16:45-19:45 co dwa tygodnie

p.104