BIOETYKA rok II – rozkład zajęć w roku akademickim 2016/2017

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

BIOPOLITYKA I PRAWA CZŁOWIEKA (I sem.)

dr R.Wonicki s.209

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Z ELEMENTAMI POLITYKI ZDROWOTNEJ (I sem.)

dr Grażyna Magnuszewska-Otulak s.108

Filozofia polityki ćw.

prof. A.Nogal s.108

11.30 – 13.00

KOMISJE I KONSULTACJE ETYCZNE (I sem.)

prof. P.Łuków s.110

 

Seminarium

Klasyka bioetyki (II sem.)

Prof. P.Łuków s.110

 

Filozofia kultury ćw. gr.1

mgr M.Sławkowski-Rode (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.) s.208

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Ostrowski

s.205 (dawny BUW)

Seminarium (I sem.)

Environmental Ethics

prof. J.Górnicka-Kalinowska

s.102

 

ETYKA SPOŁECZNA I POLITYCZNA (II sem.) prof. M.Środa

s.102

BIOPOLITYKA

wykład

prof. B.Markiewicz s.209

Seminarium (II sem.)

Etyka końca życia

dr W.Chańska

s.102

13.15 – 14.45

Filozofia kultury ćw. gr.2

mgr M.Sławkowski-Rode (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.) s.208

 

Seminarium (II sem.)

Ethics of new technologies

dr W.Bober s.109

FILOZOFIA POLITYKI

wykład prof. B.Markiewicz

s.209

 

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr J.Gęgotek s.209

 

Seminarium

Bioetyka a filozofia techniki I (sem. I)

Bioetyka a filozofia techniki II (sem. II)

dr J.Ostrowski s.112

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr M.Rychter (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

s.209

15.00 – 16.30

Seminarium (I sem.)

Science and animals

prof. A.Elżanowski s.208

 

Seminarium (II sem.)

Nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie kulturowo społecznej

mgr A.Krawczak s.208

Seminarium (I sem.)

Etyka prokreacyjna

s.209

 

Seminarium (II sem.)

Ethics of Risk and Uncertainty

dr J.Różyńska

s.209

Filozofia społeczna

ćw. gr.1

dr J.Kloc-Konkołowicz s.108

Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler

s.109

Filozofia społeczna

ćw. gr.2

 mgr J.Molina (I sem.)

mgr E.Robakiewicz (II sem.)

 s.205 (dawny BUW)

16.45 – 18.15

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

dr J.Różyńska s.209

BIOETYKA I EDUKACJA (I sem.)

mgr E.Kaczmarek

s.112

Biopolityka ćw. (I i II sem.) X2

dr R.Wonicki

16:45-19:45 co dwa tygodnie

p.104

18.30 – 20.00

Biopolityka ćw. (I i II sem.) X2

dr R.Wonicki

16:45-19:45 co dwa tygodnie

p.104