ROK II – Rozkład zajęć w roku akademickim 2016/2017

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Greka (I i II sem.)

mgr M.Mikuła

s.118 IFK

Greka (I i II sem.)

mgr M.Mikuła

s.118 IFK

9.45 – 11.15

SEMIOTYKA wykład

dr hab. A.Brożek

s.A Audytorium Maximum (I sem.)

s.205 (II sem.)

ETYKA wykład

prof. J.Górnicka-Kalinowska (I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Semiotyka ćw. gr.2

(dla MISH)

dr hab. A.Horecka s.109

Łacina

(I i II sem.)

mgr I.Grześczak

s.102 IF

11.30 – 13.00

Semiotyka ćw.1 (dla MISH)

prof. A.Brożek

s.112

 

Etyka ćw. gr.1

prof. M.Środa

s.109

Łacina (I sem.)

mgr I.Grześczak

s.208 IF

Semiotyka ćw. gr.3

dr hab. A.Horecka s.108

Ontologia ćw. gr.2

dr hab. M.Grygianiec (I sem.)

mgr P.Seidler (II sem.)

s.108

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.3

dr M.Chmura (I sem.) s.102

mgr K.Zakrzewska (II sem.) s.110

 

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.4

dr M.Kozłowski s.108

13.15 – 14.45

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.2

mgr M.Siermiński

mgr M. Woźniak

mgr F.Gołaszewski s.108

Łacina (II sem.)

mgr I.Grześczak

s.110 IF

Semiotyka ćw. gr.4

dr A.Ziółkowski

s.4

15.00 – 16.30

Etyka ćw. gr.2

dr W.Bober

s.4 (I sem.)

s.112 (II sem.)

Etyka ćw. gr.3

dr A.Łukomska

s.108

ONTOLOGIA

Wykład

dr hab. M.Grygianiec

s.205 (dawny BUW)

HISTORIA FILOZOFII II

(nowożytna) wykład

prof. J.Migasiński

s.205 (dawny BUW)

 

16.45 – 18.15

Ontologia

ćw. gr.3

mgr P.Seidler

s.108

Ontologia

ćw. gr.1

dr hab. M.Grygianiec

s.108

LOGIKA II wykład

prof. M.Mostowski (I sem.)

dr hab. C.Cieśliński (II sem.)

s.205

 

18.30 – 20.00

Semiotyka ćw. gr.5 e-learning

(dla MISH)

dr S.Ivanyk (I sem.)

mgr M.Będkowski (II sem.)

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.1

dr hab. T.Wiśniewski

s.208

Logika II ćw.

prof. M.Mostowski (I sem.)

dr hab. C.Cieśliński (II sem.)

s.205