2016/2017

seminaria, wykłady monograficzne i translatoria

Jako wykład monograficzny może być wybrany każdy wykład fakultatywny

Zamiast translatorium można zaliczyć seminarium prowadzone w języku obcym

L.P.

prowadzący

przedmiot

forma prowadzenia zajęć

semestr

godziny

Termin

    1.             

Andrzejewski Adam

Ontology of artifacts in everyday aesthetics.

sem

letni

30

czw. 15.00-16.30 s.208

    2.             

Randall Auxier

Mythic Consciousness and Matriarchal Theories

21.03. - 18.05.2017

60

wt. 15:00-18:00 s.102
czw. 17:00-20:00 s.108

    3.             

Będkowski Marcin

Opracowanie tekstu naukowego

kon

leni

30

czw. 16:45-18:15 s.209

    4.             

Bigaj Tomasz

Indeterminism and Non-locality: an Introduction to the Philosophy of Quantum Mechanics

wm

zimowy

30

wt. 13.15-14.45 s.108

    5.             

Bigaj Tomasz

Indeterminism and Non-locality: an Introduction to the Philosophy of Quantum Mechanics

sem

letni

30

wt. 13.15-14.45 s.108

    6.             

Bigaj Tomasz

Ontologia praw przyrody

sem

rok

60

śr. 15.00-16.30 s.208

    7.             

Bober Wojciech

Ethics of new technologies

sem

letni

30

pon. 13.15-14.45 s.109

    8.             

Borowska Magdalena

Wolińska Anna

Estetyczne badania nowej wrażliwości

sem

rok 

60

X2 czw. 16.45-19.45 s.4

pierwsze zajęcia: 13.10 (parzyste)

    9.             

Borowska Magdalena

Filozofia i architektura

sem

rok

60

czw. 13.15-14.45 s.102

 10.             

Brożek Anna

Metody badawcze w filozofii I

sem

zimowy

30

pon. 13.15-14.45 s.112

 11.             

Brożek Anna

Metody badawcze w filozofii I

sem

letni

30

pon. 13.15-14.45 s.112

 12.             

Bursztyka Przemysław

Narrative Identity

sem

letni

30

wt.18.30-20.00 s.108

 13.             

Bursztyka Przemysław

Philosophical Theories of Imagination

wm

letni

30

czw. 15.00-16.30  s.102

 14.             

Chańska Weronika

Etyka końca życia

sem

letni

30

pt. 11.30-13.00 s.102

 15.             

Ciecierski Tadeusz

Puczyłowski Tomasz

Znak-Język-Rzeczywistość (seminarium)

sem

rok

60

X2 pt. 16.45-19.45 s.109

Terminy spotkań: 07.10; 21.10; 04.11;  25.11; 16.12; 13.01; 27.01; 03.03; 17.03; 31.03; 28.04; 19.05; 02.06

 16.             

Cieśliński Cezary

Zagadnienia teorii prawdy

sem

rok

60

czw. 15.00-16.30 s.110

 17.             

Dobieszewski Janusz

Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej

sem

rok

60

X2 czw. 16.45-19.45 s.4

pierwsze zajęcia: 6.10 (nieparzyste)

 18.             

Dobieszewski Janusz

Krajewski Stanisław

Mach Jakub

Epistemologia doświadczenia religijnego: czytanie „Gwiazdy Zbawienia” Franza Rosenzweiga i "Człowiek nie jest sam" Abrahama Heschla

sem

rok

60

X2 czw. 16.45-19.45 s.208

pierwsze zajęcia: 13.10 (parzyste)

 19.             

Dziedzic Anna

Modernistyczna filozofia i psychologia religii

wm

letni

30

śr. 13.15-14.45 s.205

 20.             

Dziobkowski Bogdan

Współczesna filozofia języka: wczesny Wittgenstein

sem

rok

60

czw. 16.45-18.15 s.112

 21.             

Elżanowski Andrzej

Science and animals

sem

zimowy

30

pon. 15.00-16.30 s.208

 22.             

Golińska-Pilarek Joanna

Wprowadzenie do logik nieklasycznych

wm

zimowy

60

e-learning

 23.             

Górnicka-Kalinowska Joanna

Environmental Ethics

sem

zimowy

30

śr. 11.30-13.00 s.102

 24.             

Górnicka-Kalinowska Joanna

Krzywda jako kategoria moralna

sem

rok

60

pt. 11.30-13.00 s.209

 25.             

Grygianiec Mariusz

Ontologia umysłu a fizykalizm

sem

zimowy

30

czw. 13.15-14.45 s.109

 26.             

Grygianiec Mariusz

Z zagadnień ontologii człowieka

sem

letni

30

czw. 13.15-14.45 s.109

 27.             

Herer Michał

Michał Kozłowski

Italian Theory. From operaismo to post-operaismo and back again

sem

rok

60

X2 pt. 16.45-19:45 s.109

Terminy spotkań: 14.10; 28.10; 18.11; 02.12; 09.12; 20.01; 24.02; 10.03; 24.03; 07.04; 21.04; 05.05; 26.05

 28.             

Horecka Aleksandra

Samsel Karol

Wybrane problemy filozofii literatury

sem

rok

60

śr. 13.15-14.45 s.208

 29.             

Kawczyński Filip

Holizm semantyczny i jego wrogowie

sem

 letni

30

pt. 13.15-14.45 s.112

 30.             

Kloc-Konkołowicz Jakub

Philosophie und Kritik

sem

rok

60

pt. 15.00-16.30 s.109

 31.             

Komorowska-Mach Joanna

Samopoznanie bez introspekcji?

sem

letni

30

pon. 9.45-11.15 s.102

 32.             

Krajewski Stanisław

Marek Nowak

Filozofia dialogu międzyreligijnego – dokumenty (I sem.)

Filozofia dialogu międzyreligijnego – uczona niewiedza (II sem.)

sem

rok

60

śr. 9.45-11.15 s.112

 33.             

Krajewski Stanisław

Filozofia matematyki

sem

rok

60

czw. 11.30-13.00 s.109

 34.             

Krawczak Anna

Nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie kulturowo społecznej

sem

letni

30

pon. 15.00-16.30 s.208

 35.             

Kutyła Dorota

Rodzinna pamięć mniejszości

kon-OGUN

rok

30

X2 czw. 18.30-20.00 s.102

pierwsze zajęcia: 6.10 (nieparzyste)

 36.             

Kutyła Dorota

Szkoła moderatorów, poziom podstawowy

ćw

zimowy

30

sob. raz w miesiącu

10.00-15.30 s.108

Terminy spotkań w I sem.: 29.10, 12.11, 10.12, 22.01

 37.             

Kutyła Dorota

Szkoła moderatorów – poziom rozszerzony

ćw

letni

30

sob. raz w miesiącu

10.00-15.30 s.108

Terminy spotkań w II sem.: 19.02, 12.03, 23.04, 21.05

 38.             

Kuźniar Adrian

Wyjaśnienia darwinowskie w epistemologii moralności

sem

rok

60

wt. 15.00-16.30 s.4

 39.             

Lorenc Iwona

Aisthesis, doświadczenie estetyczne, cielesność (seminarium dla doktorantów)

sem

rok

60

X2 wt. 11:30-14:30 p.107

pierwsze zajęcia: 4.10 (nieparzyste)

 40.             

Lorenc Iwona

Estetyka i nowoczesność

sem

rok

60

pt. 9.45-11.15 s.112

 41.             

Lorenc Włodzimierz

Po skończoności? Odnawianie idei absolutu w filozofii ostatnich dziesięcioleci

sem

rok

60

pt. 13.15-14.45 s.209

 42.             

Łapiński Krzysztof

Therapeia psyches. Praktyczny wymiar filozofii starożytnej

sem

rok

60

wt. 11.30-13.00 p.211

 43.             

Łuków Paweł

Klasyka bioetyki

sem

letni

30

pon. 11:30-13:00 s.4

 44.             

Markiewicz Barbara

Wonicki Rafał

Polityczne widma, duchy i wampiry: historia, znaczenie, interpretacje

sem

rok

60

X2 czw. 13.15-16.45 s.104

pierwsze zajęcia: 6.10 (nieparzyste)

 45.             

Markiewicz Barbara

Nogal Agnieszka

Filozofia polityki jako filozofia praktyczna 2

sem

rok

60

X2 czw. 13.15-16.45 s.104

pierwsze zajęcia: 13.10 (parzyste)

 46.             

Michalik Joanna

Translatorium angielskie

trans

zimowy

60

śr. 18.30-20.00 s.209

pt. 15.00-16.30 s.209

 47.             

Michalik Joanna

Współczesna metafizyka języka

wm

zimowy

30

pon. 18.30-20.00 s.209

 48.             

Migasiński Jacek

Chmura Maja

Pokropski Marek

Problemy współczesnej fenomenologii

sem

rok

60

X2 pon. 17.00-20:00 s.109

Terminy zajęć w II sem.: 06.03., 20.03., 03.04., 24.04., 08,05., 22.05., 05.06.2017

 49.             

Migasiński Jacek

Translatorium francuskie

trans

rok

60

czw. 13.15-14.45 s.112

 50.             

Misuna Krystyna

Logiczne i empiryczne aspekty wiedzy

sem

rok

60

śr. 16.45-18.15 p.111

 51.             

Misuna Krystyna

Matematyczne i filozoficzne podstawy prawdopodobieństwa

wm

zimowy

30

pon. 11.30-13.00 s.4

 52.             

Nogal Agnieszka

Przyjaźń i polityka

wm

rok

60

wt. 9.45-11:15 s.209

 53.             

Odrowąż-Sypniewska Joanna

Semantyka a pragmatyka I

sem

zimowy

30

wt. 11.30-13.00 s.102

 54.             

Odrowąż-Sypniewska Joanna

Semantyka a pragmatyka II

sem

letni

30

wt. 11.30-13.00 s.102

 55.             

Okołowski Paweł

Religia i wartości. Seminarium Elzenbergowskie

sem

rok

60

śr. 09.45-11.15 s.110

 56.             

Ostrowski Janusz

Bioetyka a filozofia techniki I

sem

zimowy

30

śr. 13.15-14.45 s.102

 57.             

Ostrowski Janusz

Bioetyka a filozofia techniki II

sem

letni

30

śr. 13.15-14.45 s.102

 58.             

Ostrowski Janusz

Contemporary Social Philosophy

wm

zimowy

30

śr. 15.00-16.30 s.112

 59.             

Ostrowski Janusz

Czytanie <Fenomenologii ducha>

sem

rok

60

X2 śr. 17.00-20.00 s.109

pierwsze zajęcia: 12.10 (parzyste)

 60.             

Ostrowski Janusz

Hegel`s Logic and Marx`s Method in <The Capital>

sem

letni

30

X2 śr. 17.00-20.00 s.112

 61.             

Ostrowski Janusz

Translatorium filozoficzne z języka angielskiego

trans

rok

60

e-learning

 62.             

Paprzycka Katarzyna

Seminarium doktoranckie: Poznanie - umysł - działanie

sem

rok

60

wt. 11.30-14.00 p.306

 63.             

Paprzycka Katarzyna

Kuś Katarzyna

Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera:

sem

rok

60

wt. 9.45-11.15 s.102

 64.             

Pieróg Stanisław

Mistyka i gnoza w filozoficznej myśli polskiego romantyzmu

wyk

letni

30

czw. 9.45-11.15 s.4

 65.             

Pieróg Stanisław

Rymkiewicz Wawrzyniec

Rozum, Wolność, Dzieje - polska filozofia narodowa XIX stulecia

sem

rok

60

X2 pt. 13.15-16.30 s.208

pierwsze zajęcia: 14.10 (parzyste)

 66.             

Pieróg Stanisław

Zdrowy rozsądek w filozofii. Jego adherenci i adwersarze

sem

rok

60

X2 pt. 13.15-16.30 s.208

pierwsze zajęcia: 7.10 (nieparzyste)

 67.             

Poręba Marcin

Czytanie Krytyk Kanta (pierwszej i trzeciej)

sem

rok

60

wt. 13.15-14.45 s.208

 68.             

Różyńska Joanna

Ethics of Risk and Uncertainty

sem

letni

30

wt. 15.00-16.30 s.209

 69.             

Różyńska Joanna

Etyka prokreacyjna

sem

zimowy

30

wt. 15.00-16.30 s.209

 70.             

Rychter Marcin

Translatorium angielskie

trans

rok

60

czw. 11.30-13.00 s.112

 71.             

Rymkiewicz Wawrzyniec

Translatorium niemieckie dla początkujących

trans

zimowy

30

pon. 18.30-20.00 s.208

 72.             

Rymkiewicz Wawrzyniec

Translatorium niemieckie dla zaawansowanych

trans

letni

30

pon. 18.30-20.00 s.208

 73.             

Salwa Mateusz

Wolińska Anna

Estetyka i architektura krajobrazu

sem

letni

30

X2 wt. 16.45-19.45 s.205

terminy spotkań zostaną podane później

 74.             

Salwa Mateusz

Schollenberger Piotr

Filozofia w teatrze

sem

letni

30

(poza IF) Akademia Teatralna w Warszawie

 75.             

Salwa Mateusz

Schollenberger Piotr

Sztuka współczesna i filozofia

sem

rok

60

śr. 17:00-20:00 cały rok

 w sali kinowej Zachęty

terminy spotkań:

12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12, 11.01, 25.01, 22.02, 2.03, 22.03, 5.04, 19.04, 10.05, 24.05

 76.             

Sławkowski-Rode Mikołaj

Rychter Marcin

The Constitution of the Self: Substance or Absence?

sem

rok

60

X2 pon. 16.45-19.45 s.205

pierwsze zajęcia: 10.10 (parzyste)

 77.             

Szyszkowska, Małgorzata

Listening in aesthetics

wm

letni

30

pon. 9.45-11.15 s.4

 78.             

Szyszkowska, Małgorzata

Song as Narrative and Drama

sem

rok

30

e-learning

 79.             

Środa, Magdalena

Filozofia społeczna i polityczna

kon

letni

30

śr. 11.30-13.00 s.102

 80.             

Środa, Magdalena

Między eksterminacją a uznaniem. Postawy wobec obcych

sem

rok

60

X2 pon. 17.00-20.00 s.112

pierwsze zajęcia: 3.10 (nieparzyste)

 81.             

Tichy, Rafał

Sacrum i polis. Starożytne i średniowieczne religijne korzenie polityczności

sem

rok

60

pt. 11.30-13.00 p.211

 82.             

Tiuryn Tomasz

Początki filozofii języka: Platon i Arystoteles

sem

rok

60

X2 wt. 16.45-19.45 s.112

pierwsze zajęcia: 4.10 (nieparzyste)

 83.             

Wciórka Wojciech (I sem.)

Tiuryn Tomasz (II sem.)

Translatorium łacińskie

trans

rok

60

wt. 13.15-14.45 p.211

 84.             

Wiśniewski Tomasz

Czytanie Marksa

sem

rok

60

X2 śr. 17.00-20.00 s.109

pierwsze zajęcia: 5.10 (nieparzyste)

 85.             

Wiśniewski Tomasz

Kaskaderzy rewolucji

sem

zimowy

30

pon. 16.45-18.15 s.102

 86.             

Wonicki Rafał

Challeges and Opportunities in Global Politics

sem

rok

60

X2 czw. 16.45-19.45 s. 104

pierwsze zajęcia: 13.10 (parzyste)

 87.             

Wójtowicz Anna

Podstawowe zasady racjonalności i sposoby ich nieprzestrzegania

sem

rok

60

śr. 11.30-13.00 s.109