ROK III Filozofia – Terminarz sesji letniej w IF w roku 2017

(09.06.-02.07.2017, 12.06.2017 brak egzaminów – egzaminy z języków obcych, 15.06.2017 Święto Boże Ciało)

 

Data

Dzień tygodnia

Rok studiów

Typ egzaminu

(ustny czy pisemny)

Przedmiot

godzina i sala

Prowadzący egzamin

09.06.2017

piątek

3

ustny

Historia filozofii nieanalitycznej

10:00  pok. 113

Prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc

10.06.2017

sobota

 

 

 

 

 

11.06.2017

niedziela

 

 

 

 

 

12.06.2017

poniedziałek

Brak egzaminów w IF UW – egzaminy z języków obcych

13.06.2017

wtorek

 

 

 

 

 

14.06.2017

środa

 

 

 

 

 

15.06.2017

czwartek

Święto Boże Ciało

16.06.2017

piątek

3

ustny

Historia filozofii analitycznej

12:00  pok. 10 (w bramie)

Dr Bogdan Dziobkowski

17.06.2017

sobota

 

 

 

 

 

18.06.2017

niedziela

 

 

 

 

 

19.06.2017

poniedziałek

3

ustny

Historia filozofii analitycznej

12:00  pok. 10 (w bramie)

Dr Bogdan Dziobkowski

20.06.2017

wtorek

 

 

 

 

 

21.06.2017

środa

 

 

 

 

 

22.06.2017

czwartek

 

 

 

 

 

23.06.2017

piątek

3

ustny

Historia filozofii nieanalitycznej

10:00  pok. 113

Prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc

24.06.2017

sobota

 

 

 

 

 

25.06.2017

niedziela

 

 

 

 

 

26.06.2017

poniedziałek

 

 

 

 

 

27.06.2017

wtorek

 

 

 

 

 

 

28.06.2017

środa

 

 

 

 

 

 

29.06.2017

czwartek

 

 

 

 

 

 

30.06.2017

piątek

 

 

 

 

 

 

01.07.2017

sobota

 

 

 

 

 

 

02.07.2017

niedziela