ROKI I BioetykaTerminarz sesji poprawkowej w IF w roku 2017

(28.08.-10.09.2017, 28 sierpnia brak egzaminów – egzaminy poprawkowe z języków obcych)

Data

Dzień tygodnia

Rok studiów

Typ egzaminu

(ustny czy pisemny)

Przedmiot

godzina i proponowana sala

Prowadzący egzamin

28.08.2017

poniedziałek

Ezaminy poprawkowe z języków obcych – brak egzaminów w IF

29.08.2017

wtorek

 

 

 

 

 

30.08.2017

środa

Filozofia + Bioetyka

ustny

Filozofia kultury

12:00 pok. 101

Dr Marcin Rychter

Dr Mikołaj Sławkowski-Rode

31.08.2017

czwartek

Filozofia + Bioetyka

ustny

Filozofia polityki, Biopolityka

15:00 pok. 104

Prof. zw. dr hab. Barbara Markiewicz

01.09.2017

piątek

1

ustny

Prawo wobec medycyny

i biotechnologii

10:30 pok. 404

Wydział Prawa i Administracji UW

Dr Maria Boratyńska

02.09.2017

sobota

 

 

 

 

 

03.09.2017

niedziela

 

 

 

 

 

04.09.2017

poniedziałek

1

ustny

Etyka kliniczna

16:30-18:30 pok. 8

Prof. dr hab. Paweł Łuków

05.09.2017

wtorek

1

ustny

Metody etyki

09:00-11:00 pok. 8

Dr Joanna Różyńska

06.09.2017

środa

Filozofia + Bioetyka

ustny

Filozofia nauki

14:00 pok. 306

Dr Joanna Gęgotek

07.09.2017

czwartek

Filozofia + Bioetyka

ustny

Filozofia społeczna

11:00-13:00 pok. 11

Dr Janusz Ostrowski

08.09.2017

piątek

Filozofia + Bioetyka

ustny

Estetyka

10:00 pok. 107

Prof. zw. dr hab. Iwona Lorenc

1

ustny

Prawo wobec medycyny

i biotechnologii

10:30 pok. 404

Wydział Prawa i Administracji UW

Dr Maria Boratyńska

09.09.2017

sobota

 

 

 

 

 

10.09.2017

niedziela