ROKI III FilozofiaTerminarz sesji poprawkowej w IF w roku 2017

(28.08.-10.09.2017, 28 sierpnia brak egzaminów – egzaminy poprawkowe z języków obcych)

Data

Dzień tygodnia

Rok studiów

Typ egzaminu

(ustny czy pisemny)

Przedmiot

godzina i proponowana sala

Prowadzący egzamin

28.08.2017

poniedziałek

Ezaminy poprawkowe z języków obcych – brak egzaminów w IF

29.08.2017

wtorek

 

 

 

 

 

30.08.2017

środa

 

 

 

 

 

31.08.2017

czwartek

 

 

 

 

 

01.09.2017

piątek

 

 

 

 

 

02.09.2017

sobota

 

 

 

 

 

03.09.2017

niedziela

 

 

 

 

 

04.09.2017

poniedziałek

 

 

 

 

 

05.09.2017

wtorek

 

 

 

 

 

06.09.2017

środa

 

 

 

 

 

07.09.2017

czwartek

3

ustny

Historia filozofii nieanalitycznej

10:00  pok. 113

Prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc

08.09.2017

piątek

3

ustny

Historia filozofii analitycznej

13:00 pok. 10 (w bramie)

Dr Bogdan Dziobkowski

09.09.2017

sobota

 

 

 

 

 

10.09.2017

niedziela