BIOETYKA rok I – rozkład zajęć w roku akademickim 2018/2019

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

ETYKA KLINICZNA

prof. P.Łuków

s.109

METODY ETYKI

 Wykład

prof. P.Łuków

s.205 (dawny BUW)

Seminarium (II sem.)

Etyka i genetyka

prof. E.Bartnik s.108

SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA MEDYCYNY

Z ELEMENTAMI METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. M.Radkowska-Walkowicz,

dr E. Maciejewska-Mroczek

s.205 (dawny BUW)

11.30 – 13.00

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr hab. J.Kloc-Konkołowicz

s.205 (dawny BUW)

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr hab. M.Salwa (I i II sem.)

s.4

BIOPOLITYKA wykład

prof. A.Nogal s.209

 

Filozofia społeczna ćw. gr.1

prof. H.Walentowicz

s.112

Seminarium (I sem.)

Filozofia miłości

prof. J.Górnicka-Kalinowska

mgr J.Iwanowska s.209

 

Seminarium (II sem.)

Environmental ethics

prof. J.Górnicka-Kalinowska s.209

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH WYKŁAD

(I sem.)prof. T.Bigaj

(II sem.) prof. K.Wójtowicz, dr J.Gęgotek

s.205 (dawny BUW)

 

Seminarium (II sem.)

Ethics of new technologies

dr W.Bober s.109

FILOZOFI A POLITYKI

wykład

prof. A.Nogal s.209

 

Etyka międzynarodowa i prawa człowieka (I sem.)

dr hab. R.Wonicki p.104

(e-learning + w sali co 2 tygodnie, pierwsze zajęcia 2 października)

Seminarium (II sem.)

Sztuka i życie - estetyka wobec bioetyki

dr hab. M.Salwa s.205

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

WYKŁAD

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr hab. M.Salwa (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

PRAWO WOBEC MEDYCYNY

I BIOTECHNOLOGII

dr hab. M.Boratyńska

s.102

15.00 – 16.30

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

(I sem.)prof. T.Bigaj

(II sem.) prof. K.Wójtowicz, dr J.Gęgotek

s.205 (dawny BUW)

 

X2 Seminarium (I sem.) Bioetyka, prawo, film

prof. Łuków, dr hab. M.Boratyńska s.209

 

X2 Seminarium (II sem.) Etyka końca życia dr A.Alichniewicz s.209

X2 co dwa tygodnie w godz. 15:00-18:00

Seminarium (I sem.)

Etyka prokreacyjna

dr J.Różyńska s.209

 

Seminarium (II sem.)

Pediatric bioethics

dr J.Różyńska s.209

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr M.Dobrzański s.108

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr hab. M.Borowska s.108

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2

(I sem.)prof. T.Bigaj

(II sem.) prof. K.Wójtowicz, dr J.Gęgotek

s.205 (dawny BUW)

 

X2 Seminarium (I sem.) Bioetyka, prawo, film

prof. Łuków, dr hab. M.Boratyńska s.209

 

X2 Seminarium (II sem.) Etyka końca życia dr A.Alichniewicz s.209

X2 co dwa tygodnie w godz. 15:00-18:00

METODY ETYKI ĆW.

dr A.Łukomska

s.102

WSTĘP DO BIOETYKI

(I sem.)

mgr E.Kaczmarek

s.209

Biopolityka ćw.

dr M.Gawin s.110

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.3

prof. I.Lorenc,
dr M. Szyszkowska, s. 4

18.30 – 20.00

Filozofia polityki ćw.

dr M.Gawin s.102