BIOETYKA rok II – rozkład zajęć w roku akademickim 2018/2019

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Z ELEMENTAMI POLITYKI ZDROWOTNEJ

(I sem.) dr Grażyna Magnuszewska-Otulak s.208

 

BIOETYKA I EDUKACJA (II sem.)

mgr E.Kaczmarek s.208

Seminarium (II sem.)

Etyka i genetyka

prof. E.Bartnik

s.108

11.30 – 13.00

AKTUALNE PROBLEMY BIOETYKI

 I BIOPOLITYKI

prof. P.Łuków dr J.Różyńska,

dr R.Wonicki, mgr E.Kaczmarek s.110

FILOZOFIA SPOŁECZNA

wykład

dr hab. J.Kloc-Konkołowicz

s.205 (dawny BUW)

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr hab. M.Salwa (I i II sem.)

s.4

BIOPOLITYKA wykład

prof. A.Nogal s.209

 

Filozofia społeczna

ćw. gr.1

prof. H.Walentowicz

s.112

Seminarium (I sem.)

Filozofia miłości

prof. J.Górnicka-Kalinowska

mgr J.Iwanowska s.209

 

Seminarium (II sem.)

Environmental ethics

prof. J.Górnicka-Kalinowska s.209

13.15 – 14.45

KOMISJE I KONSULTACJE ETYCZNE

(I sem.) prof. P.Łuków, mgr E.Kaczmarek

s.110

 

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH WYKŁAD

prof. T.Bigaj (I sem.)

dr J.Gęgotek, prof. K.Wójtowicz

(II sem.) s.205 (dawny BUW)

 

Seminarium (II sem.)

Ethics of new technologies

dr W.Bober s.109

ETYKA SPOŁECZNA

I POLITYCZNA (II sem.)

prof. M.Środa s.108

 

Etyka międzynarodowa i prawa człowieka (I sem.)

dr hab. R.Wonicki p.104

(e-learning + w sali co 2 tygodnie, pierwsze zajęcia 2 października)

 

FILOZOFIA POLITYKI

wykład

prof. A.Nogal s.209

Seminarium (II sem.)

Sztuka i życie - estetyka wobec bioetyki

dr hab. M.Salwa s.205

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

WYKŁAD

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr hab. M.Salwa (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

15.00 – 16.30

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1 prof. T.Bigaj (I sem.)

dr J.Gęgotek, prof. K.Wójtowicz (II sem.) s.205 (dawny BUW)

 

X2 Seminarium (I sem.) Bioetyka, prawo, film

prof. Łuków, dr hab. M.Boratyńska s.209

 

X2 Seminarium (II sem.) Etyka końca życia

 dr A.Alichniewicz s.209

X2 co dwa tygodnie w godz. 15:00-18:00

Seminarium (I sem.)

Etyka prokreacyjna

dr J.Różyńska s.209

 

Seminarium (II sem.)

Pediatric bioethics

dr J.Różyńska s.209

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr M.Dobrzański s.108

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr hab. M.Borowska s.108

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2 prof. T.Bigaj (I sem.)

dr J.Gęgotek, prof. K.Wójtowicz (II sem.) s.205 (dawny BUW)

 

X2 Seminarium (I sem.) Bioetyka, prawo, film

prof. Łuków, dr hab. M.Boratyńska s.209

 

X2 Seminarium (II sem.) Etyka końca życia

dr A.Alichniewicz s.209

X2 co dwa tygodnie w godz. 15:00-18:00

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH

dr J.Różyńska s.209

Biopolityka ćw.

dr M.Gawin s.110

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.3

prof. I.Lorenc,
dr. M. Szyszkowska, s.4

18.30 – 20.00

Filozofia polityki ćw.

dr M.Gawin s.102