Fakultety – Rozkład zajęć w roku akademickim 2018/2019

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

FILOZOFIA MATEMATYKI

wykład (I sem.)

prof. S.Krajewski s.109

9.45 – 11.15

Historia filozofii polskiej I (sem. I)

Historia filozofii polskiej II (sem. II)

ćw. dr P.Ziemski s.112

 

Filozofia działania

ćw. (I sem.)

mgr M.Zaręba s.102

ESTETYKA

wykład

prof. I.Lorenc s.109

FILOZOFIA UMYSŁU

wykład

dr hab. T.Ciecierski

s.205

Filozofia matematyki

ćw. (I sem.)

prof. S.Krajewski s.109

 

Filozofia religii ćw.

dr hab. M.Nowak s.112

HISTORIA FILOZOFII POLSKIEJ I (sem. I)

HISTORIA FILOZOFII POLSKIEJ II (sem. II)

wykład

dr A.Dziedzic s.109

11.30 – 13.00

Filozofia kultury

ćw. gr.1

dr M.Sławkowski-Rode (I sem.)

mgr K.Weichert (II sem.) s.208

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr hab. J.Kloc-Konkołowicz

s.205 (dawny BUW)

Filozofia umysłu ćw.

 mgr M.Matuszkiewicz

mgr D.Dziedzic

s.209

 

FILOZOFIA STAROŻYTNA

 wykład (II sem.)

dr T.Tiuryn s.109

Filozofia społeczna ćw. gr.1

prof. H.Walentowicz s.112

13.15 – 14.45

Filozofia kultury

ćw. gr.2

dr M.Sławkowski-Rode (I sem.)

mgr K.Weichert (II sem.) s.208

 

FILOZOFIA DZIAŁANIA

wykład (I sem.)

prof. K.Paprzycka s.109

 

Estetyka ćw. gr.1

dr hab. A.Wolińska

s.102

FILOZOFIA POLITYKI

wykład

prof. A.Nogal s.209

 

FILOZOFIA JĘZYKA

wykład

prof. M.Tałasiewicz (I sem.)

prof. J.Odrowąż-Sypniewska (II sem.)

s.109

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ II (fakultet)

Filozofia nowożytna a myśl skrajnej prawicy wykład

wykład (II sem.)

dr hab. M.Kozłowski s.112

 

Filozofia starożytna

 ćw. (II sem.)

dr T.Tiuryn s.110

 

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr hab. A.Kuźniar s.209

 

Estetyka ćw. gr.2

dr hab. M.Borowska s.4

FILOZOFIA KULTURY

wykład

dr M.Sławkowski-Rode (I sem.)

dr M.Rychter (II sem.)

s.4

 

Filozofia języka ćw.

dr F.Kawczyński

s.108

 

Logika III ćw. (II sem.)

dr M.Łełyk

s.110

Historia filozofii nowożytnej I (fakultet)

Antropologia filozoficzna nowożytności

ćw. (I sem.)

mgr F.Gołaszewski s.108

15.00 – 16.30

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ I (fakultet)

Antropologia filozoficzna nowożytności

Wykład (I sem.)

dr hab. T.Wiśniewski s.109

 

Historia filozofii nowożytnej II (fakultet) Wynalezienie historii

ćw. (II sem.)

mgr T.Jativa  s.109

LOGIKA III

wykład (II sem.)

prof. K.Wójtowicz s.110

 

Filozofia społeczna

ćw. gr.2

dr M.Dobrzański s.108

Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler s.109

 

FILOZOFIA RELIGII wykład

prof. J.Dobieszewski s.4

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA

wykład (I sem.)

dr R.Tichy s.102

16.45 – 18.15

 

 

Filozofia średniowieczna

ćw. (I sem.)

dr R.Tichy s.102

18.30 – 20.00

Filozofia polityki ćw.

dr M.Gawin s.102