Seminaria 2018/2019

 

L.P.

Prowadzący

Kod cyklu dydakt.

Tytuł zajęć

Godz. zajęć

Termin

 1.  

dr n. hum. Anna Alichniewicz

2018L

Etyka końca życia

30

X2 pon. 15:00-18:00 s.209

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 25 lutego 2019 r.

 2.  

dr Adam Andrzejewski

2018

Contemporary Philosophy and Popular Culture

60

czw. 18:30-20:00 s.108

 3.  

prof. dr hab. Ewa Bartnik

2018L

Etyka i genetyka

30

czw. 9:45-11:15 s.108

 4.  

dr Wojciech Bober

2018L

Ethics of new technologies

30

pon. 13:15-14:45 s.109

 5.  

dr hab. Magdalena Borowska

2018

Przestrzeń malarska i architektoniczna jako temat badań estetycznych

60

czw. 13:15-14:45 s.102

 6.  

dr hab. Magdalena Borowska

dr hab. Anna Wolińska

2018

Estetyczne badania nowej wrażliwości. Studia nad obrazem

60

X2 wt. 16:45-19:45 s.112

Co dwa tygodnie nieparzyste

Pierwsze spotkanie: 2 października

 7.  

prof. dr hab. Anna Brożek

2018

Analiza filozoficzna w ujęciu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej 

60

pon. 13:15-14:45 s.112

 8.  

dr hab. Tadeusz Ciecierski

2018L

Współczesna filozofii języka i umysłu

30

czw. 16:45-18:15 s.102

 9.  

dr hab. Tadeusz Ciecierski

dr hab. Tomasz Puczyłowski

2018

Znak - Język - Rzeczywistość

60

X2 pt. 16:45-19:45 s.109

Co dwa tygodnie nieparzyste

Pierwsze spotkanie: 5 października

10.  

prof. dr hab.

Janusz Dobieszewski

2018

Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej

60

X2 czw. 16:45-20:00 s.109

Co dwa tygodnie nieparzyste

Pierwsze spotkanie: 4 października

11.  

dr Jacek Dobrowolski

2018

Pojęcie człowieka nowoczesnego II

60

pt. 13:15-14:45 s.112

12.  

dr Bogdan Dziobkowski

2018

Współczesna filozofia języka: metody

60

czw. 16:45-18:15 s.112

13.  

prof. dr hab.

Janusz Dobieszewski

dr Jakub Mach

2018

Epistemologia doświadczenia religijnego: „Niepojęte. Ontologiczny wstęp do filozofii religii” Semiona Franka

60

X2 czw. 16:45-20:00 s.208

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 11 października

14.  

dr Joanna Gęgotek

dr Katarzyna Kuś

2018Z

Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia: zastosowania i problemy

30

pt. 13:15-14:45 s.4

15.  

prof. dr hab.

Joanna Górnicka-Kalinowska

mgr Joanna Iwanowska

2018Z

Filozofia miłości

30

pt. 11:30-13:00 s.209

16.  

prof. dr hab.

Joanna Górnicka-Kalinowska

2018L

Environmental ethics

30

pt. 11:30-13:00 s.209

17.  

dr hab. Mariusz Grygianiec

2018Z

Analizy metafizyczne: dualizm psychofizyczny - odmiany i argumentacje

30

czw. 13:15-14:45 s.109

18.  

dr hab. Mariusz Grygianiec

2018L

Analizy metafizyczne: argumentacje antydualistyczne

30

czw. 13:15-14:45 s.109

19.  

dr hab. Michał Herer

2018

Czym jest faszyzm?

60

X2 śr. 17:00-20:00 s.109

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 10 października

20.  

dr hab. Aleksandra Horecka

dr Karol Samsel

2018L

Wybrane problemy filozofii literatury

30

czw. 15:00-16:30 s.102

21.  

dr Natalia Juchniewicz

2018

Social Philosophy

60

śr. 13:15-14:45 s.208

22.  

dr Natalia Juchniewicz

mgr Paweł Szypowski

2018Z

Od filozofii mediów do filozofii sztucznej inteligencji

30

X2 wt. 16:45-19:45 s.112

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 9 października

23.  

dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz

2018

Philosophie und Kritik

60

pt. 15:00-16:30 s.109

24.  

dr Bogna Kosmulska

2018

Mnisi i filozofia

60

śr. 15:00-16:30 p.211

25.  

prof. dr hab.

Stanisław Krajewski

dr hab. Marek Nowak

2018

Filozofia dialogu międzyreligijnego - dokumenty i pluralizm

60

śr. 9:45-11:15 s.112

26.  

dr Eli Orner Kramer

2018

Philosophy as a Way of Life: Wanderers, Geniuses, and Communities

60

śr. 18:30-20:00 s.209

27.  

dr hab. Michał Kozłowski

2018

Philosophy and Social Sciences

60

śr. 15:00-16:30 s.110

28.  

dr Katarzyna Kuś

dr Adrian Ziółkowski

2018

Problemy filozofii eksperymentalnej: różnice międzykulturowe

60

pt. 11:30-13:00

s.4 (I sem.)

s.110 (II sem.)

29.  

dr hab. Adrian Kuźniar

2018

Darwinian Arguments in Metaethics

60

wt. 15:00-16:30 s.4

30.  

prof. dr hab. Iwona Lorenc

2018

Aisthesis, doświadczenie estetyczne, cielesność IV (doktornackie)

60

X2 wt. 11:30-14:30 p.107

Co dwa tygodnie nieparzyste

Pierwsze spotkanie: 2 października

31.  

prof. dr hab. Iwona Lorenc

2018

Estetyka i nowoczesność IV

60

pt. 9:45-11:15 s.112

32.  

prof. dr hab.

Włodzimierz Lorenc

2018

Filozofia hermeneutyczna: Inspiracje, klasycy, radykalizacje

60

pt. 13:15-14:45 s.209

33.  

dr Agata Łukomska

2018L

Internalizm w filozofii moralności

30

śr. 9:45-11:15 s.4

34.  

prof. dr hab. Paweł Łuków

dr hab. Maria Boratyńska

2018Z

Bioetyka, prawo, film

30

X2 pon. 15:00-18:00 s.209

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 8 października

35.  

prof. dr hab. Paweł Łuków

2018

Powinności szczególne, zaufanie, lojalność, stronniczość

60

X2 pon. 15:00-18:00 s.110

Co dwa tygodnie nieparzyste

Pierwsze spotkanie: 15 października

36.  

prof. dr hab. Jacek Migasiński

2018Z

Spotkanie z Innym. Emmanuel Levinas i myśl francuska wobec problemów współczesności

15

5 spotkań w semestrze, mniej więcej co miesiąc. Miejsce: Pałac Staszica (IFiS PAN). Dokładne terminy i sala zostaną podane później

37.  

dr hab. Krystyna Misiuna

2018

Logika i Epistemologia

60

pon. 13:15-14:45 s.108

38.  

dr Magdalena Gawin

dr hab. prof. UW

Agnieszka Nogal

dr hab. Rafał Wonicki

2018

Filozofia polityki jako filozofia praktyczna - recenzje, wydarzenia

60

X2 czw. 13:15-16:30 p.104

Co dwa tygodnie nieparzyste

Pierwsze spotkanie: 4 października

39.  

dr hab. prof. UW

Agnieszka Nogal

2018

Główne zagadnienia filozofii polityki: pamięć i zapomnienie

60

X2 czw. 13:15-16:30 p.104

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 11 października

40.  

prof. dr hab. Jacek Migasiński

dr Marek Pokropski

2018L

Współczesna fenomenologia

30

X2 pon. 16:45-19:45 s.109

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 25 lutego 2019 r

41.  

prof. dr hab.

Joanna Odrowąż-Sypniewska

2018Z

Semantyka a pragmatyka I (Niezgoda)

30

pon. 13:15-14:45 s.209

42.  

prof. dr hab.

Joanna Odrowąż-Sypniewska

2018L

Semantyka a pragmatyka II (Pragmatyka konwencji)

30

pon. 13:15-14:45 s.209

43.  

dr hab. Paweł Okołowski

2018

Religia i wartości. Seminarium Wolniewiczowskie

60

śr. 9:45-11:15 s.110

44.  

dr hab. prof. UW Katarzyna Paprzycka-Hausman

2018

Wokół G.E.M. Anscombe, “Intention"

60

wt. 9:45-11:15 s.102

45.  

dr Marek Pokropski

2018Z

Phenomenology and Philosophy of Mind

30

pon. 11:30-13:00 s.102

46.  

dr hab. prof. UW

Marcin Poręba

mgr Tommaso Ostillio

2018Z

The Philosophy of Economics - is Economics a Positive Science?

30

wt. 13:15-14:45 s.208

47.  

dr hab. prof. UW

Marcin Poręba

2018L

Seminarium doktoranckie: wybrane problemy filozofii nowożytnej w świetle filozofii współczesnej

30

wt. 13:15-14:45 s.208

48.  

dr Wojciech Rostworowski

2018Z

Semantyka eksperymentalna - moduł teoretyczny

30

pt. 16:15-17:45, s. 3050 w CENT

49.  

dr Joanna Różyńska

2018L

Pediatric bioethics

30

wt. 15:00-16:30 s.209

50.  

dr Joanna Różyńska

2018Z

Etyka prokreacyjna

30

wt. 15:00-16:30 s.209

51.  

dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz

2018

Rozum, Wolność, Dzieje. Polska filozofia narodowa XIX stulecia

60

X2 pt. 13:15-16:30 p.210

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 12 października

52.  

dr hab. Mateusz Salwa

2018L

Sztuka i życie - estetyka wobec bioetyki

30

śr. 13:15-14:45 s.205

53.  

dr hab. Salwa Mateusz

dr Piotr Schollenberger

dr Mateusz Bednarkiewicz

dr Monika Murawska

2018L

Filozofia w teatrze

30

X2 wt. 18:30-21:30

Akademia Teatralna

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 26 lutego 2019 r.

54.  

dr Mikołaj Sławkowski-Rode

2018Z

The metaphysics of the human: identity, consciousness, and experience

30

pon. 16:45-18:15 s.109

55.  

dr hab. prof. UW

Magdalena Środa

2018

Etyka posthumanizmu: opór, bunt, solidarność

60

X2 pon. 17:00-20:00 s.112

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie 8 października

56.  

dr hab. prof. UW

Magdalena Środa

2018

Kartografie obcości

30

X2 pon. 17:00-20:00 s.112

Pierwsze spotkanie 29 października, kolejne raz w miesiącu

[dokładny harmonogram w USOS]

57.  

dr Małgorzata Szyszkowska

2018L

Values and Judgments

30

śr. 11:30-13:00 s.208

58.  

dr Tichy Rafał

2018

Historia i metafizyka. Refleksja nad sensem dziejów w myśli patrystycznej i średniowiecznej

60

pt. 11:30-13:00 p.211

59.  

dr Tomasz Tiuryn

2018

Platońska teoria idei

60

czw. 11:30-13:00 p.211

60.  

dr hab. prof.  UW

Halina Walentowicz

mgr Jakub Nikodem

2018

Rozważania wokół Marksa

60

wt. 11:30-13:00 s.208

61.  

dr Konrad Werner

2018L

Perception, Representation, Enaction. In Search of the Mark of the Cognitive

30

śr. 16:45-18:15 s.209

62.  

dr hab. Tomasz Wiśniewski

2018

Czytanie Marksa. Wprowadzenie do lektury "Kapitału"

60

X2 śr. 17:00-20:00 s.109

Co dwa tygodnie nieparzyste

Pierwsze spotkanie: 3 października

63.  

dr hab. Anna Wolińska,

dr hab. Beata Gawryszewska

2018L

Estetyka i architektura krajobrazu

30

czw. 9:00-12:00 s.4

(według podanych terminów)

64.  

dr hab. Anna Wolińska

2018L

Filozofia i literatura

30

śr. 11:30-13:00 p.107

65.  

dr hab. Anna Wolińska

2018Z

Od kontemplacji do rauszu. Rzeczywistość i świat przeżywany w doświadczeniu estetycznym

30

śr. 11:30-13:00 p.107

66.  

dr hab. Rafał Wonicki

2018

Violence and Global Politics

60

X2 czw. 16:45-19:45 p.104

Co dwa tygodnie parzyste

Pierwsze spotkanie: 11 października