ROK II – Rozkład zajęć w roku akademickim 2018/2019

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

SEMIOTYKA LOGICZNA

WYKŁAD

prof. A.Brożek

s.205 (dawny BUW)

ETYKA WYKŁAD

prof. P.Łuków

s.205 (dawny BUW)

Etyka ćw. gr.4

dr J.Różyńska s.108

 

Semiotyka logiczna

ćw. gr.1

dr hab. A.Horecka s.109

Język łaciński II (I i II sem.)

mgr I.Grześczak

s.208

Semiotyka logiczna

ćw. gr.3

dr A.Ziółkowski s.112

11.30 – 13.00

Semiotyka logiczna

ćw.1 (dla MISH)

Konwersatorium

prof. A.Brożek

s.112

 

Etyka ćw. gr.1

prof. M.Środa

s.109

Semiotyka logiczna

ćw. gr.2

dr hab. A.Horecka s.109

Semiotyka logiczna

ćw.3 (dla MISH)

Konwersatorium

prof. M.Tałasiewicz

s.102

 

Ontologia ćw. gr.3

dr hab. M.Grygianiec (I sem.)

dr hab. A.Horecka (II sem.)

s.108

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.3

mgr M.Ebner (I sem.)

mgr K.Zakrzewska (II sem.) s.102

 

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.4

dr J.Dobrowolski s.4

13.15 – 14.45

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.1

dr M.Pokropski (I sem.)

dr B. Działoszyński

s.4

Język łaciński II

(I sem.) s.47 IV p. Nowy Świat 69

(II sem.) s.110

mgr I.Grześczak

Semiotyka ćw.2 (dla MISH)

Konwersatorium

dr hab. A.Horecka s.102

Ontologia ćw. gr.4

mgr P.Seidler

s.209

15.00 – 16.30

Etyka ćw. gr.2

mgr E.Kaczmarek

s.112

Etyka rok ćw. gr.3

s.208

dr A.Łukomska

ONTOLOGIA

WYKŁAD

dr hab. M.Grygianiec

s.205 (dawny BUW)

HISTORIA FILOZOFII II

(nowożytna) WYKŁAD

prof. M.Poręba

s.205 (dawny BUW)

 

16.45 – 18.15

Ontologia

ćw. gr.1

mgr M. Karwowski

s.108

Ontologia

ćw. gr.2

dr hab. M.Grygianiec

s.4

LOGIKA II WYKŁAD

prof. C.Cieśliński

s.205 (dawny BUW)

 

18.30 – 20.00

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.2

dr hab. T.Wiśniewski

s.208

Logika II ćw.

dr M.Łełyk

s.205 (dawny BUW)