ROK I – Rozkład zajęć w roku akademickim 2018/2019

 

  

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Język łaciński I (I i II sem.)

dr M.Zawadzka s.116
Inst.Fil.Klas. (Krak.Przedm.1)

Język starogrecki I (I i II sem.)

mgr M.Poszepczyńska s.112 IF

Język łaciński I (I i II sem.)

dr M.Zawadzka s. 113

Inst.Fil.Klas. (Krak.Przedm.1)

Język starogrecki I (I i II sem.)

mgr M.Poszepczyńska s.112 IF

09.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

dr hab. T.Puczyłowski s.108

Epistemologia ćw. gr.3

mgr M.Zaręba s.209

 

Epistemologia ćw. gr.4

dr J.Komorowska-Mach s.102

Historia filozofii I (starożytna, I sem.) ćw. gr 2

prof. K.Krauze-Błachowicz dr K.Łapiński

s.205 (dawny BUW)

 

(II sem.) HISTORIA FILOZOFII I (STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ) WYKŁAD

prof. K.Krauze-Błachowicz, dr K.Łapiński

s.205 (dawny BUW)

Epistemologia ćw. gr.5

mgr B.Maćkiewicz (II sem.)

mgr S.Mijas (I sem.)

s.108

11.30– 13.00

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium gr.2

dr hab. P.Okołowski

s.205 (dawny BUW)

 

Logika ćw. gr.2

dr hab. T.Puczyłowski s.108

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium gr.1

prof. K.Krauze-Błachowicz

s.102

 

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.4

prof. W.Lorenc s.109

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.4

dr K.Łapiński s.208

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr hab. M.Salwa

s.4

Historia filozofii I (starożytna, I sem.) ćw. gr.3

dr K.Łapiński s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I (starożytna, I sem.) ćw. gr.1

prof. K.Krauze-Błachowicz

s.4

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.1

prof. K.Krauze-Błachowicz

s.205 (dawny BUW)

Epistemologia ćw. gr.6

dr J.Gęgotek s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna. I sem.) ćw. gr.4

mgr M.Damski

s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I ćw. gr.4

(średniowieczna, II sem.)

mgr P.Kołodziejczyk

s.205 (dawny BUW)

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH WYKŁAD

(I sem.) prof. T.Bigaj

(II sem.) prof. K.Wójtowicz

dr J.Gęgotek s.205 (dawny BUW)

LOGIKA WYKŁAD

dr hab. T.Puczyłowski s.4

 

LOGIKA WYKŁAD

prof. K.Wójtowicz

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.4

prof. A.Wójtowicz s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.1

prof. K.Krauze-Błachowicz s.108

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

WYKŁAD

dr P.Schollenberger (I sem.)

dr hab. M.Salwa (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 dr B.Kosmulska

s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.) ćw. gr.3 dr R.Tichy

s.205 (dawny BUW)

15.00 – 16.30

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

(I sem.) prof. T.Bigaj

(II sem.) prof. K.Wójtowicz

dr J.Gęgotek s.205 (dawny BUW)

 

Epistemologia ćw. gr.1

mgr M.Zaręba s.108

 

Historia filozofii staroż. i średn.
(
dla MISH), konw. gr. 1

dr M.Bieniak-Nowak s.102

Logika ćw. gr.3

mgr A.Wójcik s.108

 

Logika ćw. gr.6

dr M.Będkowski s.102

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.2

prof. K.Krauze-Błachowicz

Historia filozofii I

(średniowieczna II sem.) ćw. gr.2

dr R.Tichy s.102

 

Logika ćw. gr.5

prof. A.Wójtowicz s.109

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr hab. M.Borowska s.108

 

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium

gr.3 prof. J.Hołówka s.209

EPISTEMOLOGIA WYKŁAD

dr K.Kuś

s. 205 (dawny BUW)

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2

(I sem.) prof. T.Bigaj

(II sem.) prof. K.Wójtowicz

dr J.Gęgotek s.205 (dawny BUW)

 

Epistemologia ćw. gr.2

mgr M.Zaręba s.108

 

Historia filozofii staroż. i średn.
(
dla MISH), konw. gr.2

dr M.Bieniak-Nowak s.102

 

J.angielski B1

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.5

dr B.Kosmulska s.102

Historia filozofii I

(średniowieczna II sem.) ćw. gr.5

dr R.Tichy s.108

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.6

mgr M.Tomaszewski s.208

Historia filozofii I

(średniowieczna II sem.) ćw. gr.6

mgr P.Kołodziejczyk s.208

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.3

prof. I. Lorenc, dr M. Szyszkowska,

s. 4

 

Historia filozofii staroż. i średn.
(
dla MISH), konw. gr. 4

dr W.Wciórka, s.209

 

J.angielski B2

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.5

dr B. Kosmulska

s.108

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.6

mgr M. Damski

s.112

18.30 – 20.00

J.angielski B2

 Historia filozofii staroż. i średn.
(
dla MISH), konw. gr. 3
dr W.Wciórka, s.102

J.angielski B1