ROK I  – Rozkład zajęć w semestrze  zimowym w roku akademickim 2012/2013 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

Łacina mgr I.Żóltowska

s.113 IFK

Greka mgr M.Poszepczyńska

 s.116 IFK

Łacina mgr I.Żóltowska

s.116 IFK

 

9.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr T.Puczylowski s.109 (s.13)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.2 dr A.Górniak s.208 (s.25)

(II sem. Historia filozofii średniowiecznej ćw. gr.2 dr R.Tichy)

 

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium gr.3

dr hab. M.Tałasiewicz s.112 (s.10A)

Logika ćw. gr.1

dr hab. A.Wójtowicz

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr 2 mgr M.Tomaszewski

s.205 (dawny BUW)

(II sem.  HISTORIA FILOZOFII I (STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ) wykład dr hab. K.Krauze-Błachowicz

EPISTEMOGOGIA

Wykład I, II rok

prof. K.Paprzycka (I sem.)

dr J.Gęgotek (II sem.)

 s.205 (dawny BUW)

11.30– 13.00

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium gr.2

prof. J.Jadacki s.208 (25)

 

Logika ćw. gr.2

 dr T.Puczyłowski s.109 (s.13)

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.1

Prof. A.Miś s.109 (s.13)

 

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2 dr A.Kuźniar mgr P.Bułka s.108 (14)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.3 dr R.Tichy s.208 (s.25)

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr M.Salwa (I sem.)

dr M.Borowska (II sem.) s.108 (14)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.3 mgr P.Kołodziejczyk s.205 (dawny BUW) (II sem. Historia filozofii średniowiecznej ćw. gr.3 dr R.Tichy)

 

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.1 dr G.Kurylewicz s.108 (s.25)

(II sem. Historia filozofii średniowiecznej ćw. gr.1 dr hab. K.Krauze-Błachowicz)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.4 prof. M.Boczar

s.205 (BUW)

(II sem. Historia filozofii średniowiecznej ćw. gr.4

prof. M.Boczar

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH wykład

dr hab. T.Bigaj (I sem.)

 dr A.Kuźniar (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

LOGIKA wykład

prof. T.Hołówka

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.2

prof. A.Wójtowicz s.209 (s.24)

 

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.4 dr R.Tichy s.205 (dawny BUW)

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ wykład

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr M.Salwa (II sem.) s.205 (BUW)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.5 prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

(II sem. Historia filozofii średniowiecznej ćw. gr.5

prof. M.Boczar)

 

Epistemologia ćw. gr.4

dr J.Gęgotek s.209 (24)

15.00 – 16.30

LOGIKA wykład [D+W]

prof. M.Omyła s.205 (dawny BUW)

Epistemologia ćw. gr.1

dr R.Wieczorek s.208 (25)

 

Epistemologia ćw. gr2

mgr M.Barcz (I sem.)

lek. K.Jęczmińska (II sem.)

s.108 (14)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.1 dr G.Kurylewicz s.208 (s.25)

 

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium Wstęp do lektury tekstu klasycznego gr.4

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

s.205 (BUW)

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr A.Wolińska (I sem.)

dr P.Schollenberger (II sem.) s.209 (24)

 

Wprowadzenie do filozofii społecznej i politycznej [W] I sem. dr hab. H.Walentowicz s.112 (s.10A)

 

 Wprowadzenie do estetyki [W] II sem.

dr A.Wolińska s.209 (24)

Epistemologia ćw. gr.3

mgr A.Tuszyński s.110 (12)

 

Greka mgr M.Poszepczyńska

 s. 101 IFK

 

Wprowadzenie do etyki

 [W] I sem.

mgr P.Wasilewska-Roszkowska s.208 (s.25)

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

dr A.Kuźniar, mgr P.Bułka

s.205 (dawny BUW)

 

Konwersatorium Wybrane zagadnienia filozofii nauk ścisłych i przyrodniczych [W] (II sem.)

dr hab. T.Bigaj s.112 (10A)

 

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.5 dr R.Tichy s.112 (s.10A)

 

Wprowadzenie do epistemologii [W]

dr J.Gęgotek s.208 (s.25)

Wprowadzenie do filozofii języka i umysłu [W] I sem. dr J.Michalik s.208 (s.25)

 

Wprowadzenie do antropologii filozoficznej [W] dr hab. K.Okopień II sem. s.208 (s.25)

Historia filozofii starożytnej

ćw. [W] prof. M.Boczar

s.110 (s.12)

(II sem. Historia filozofii średniowiecznej ćw. [W]

prof. M.Boczar)

18.30 – 20.00

Wprowadzenie do ontologii [W]

mgr P.Wasilewska-Roszkiewicz

(I sem.)

dr hab. M.Grygianiec (II sem.)

s.208 (25)

 

Historia filozofii starożytnej

ćw. [W] mgr W.Michalczuk

s.108 (s.14)

(od II sem. wykład z HISTORII FILOZOFII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ dr K.Łapiński)

Logika ćw. [W]

dr J.Pluta s.110 (s.12)