ROK I  Rozkład zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Łacina mgr M.Zawadzka

s.109 (dawniej 13)

 

 

 

Łacina mgr M.Zawadzka

s.109 (dawniej 13)

9.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr T.Puczylowski s.109 (s.13)

 

Ontologia ćw. gr.3

mgr A.Włodarczyk s.108 (s.14)

 

Łacina mgr I.Grześczak s.113 IFK

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.3

dr hab. M.Tałasiewicz s.112 (s.10A)

Greka dr M.Popiołek s.109 (s.13)

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ wykład dr A.Górniak

s.205 (dawny BUW)

Ontologia ćw. gr.5

mgr K.Nurowski s.3

11.30 – 13.00

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.2

prof. M.Środa s.112 (s.10A)

 

Logika ćw. gr.2

 dr T.Puczyłowski s.109 (s.13)

 

Ontologia ćw. gr.4

dr A.Kuźniar s.108 (s.14)

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.1

prof. I.Lorenc s.109 (s.13)

Historia filozofii średniowiecznej

ćw. gr.4 dr R.Tichy s.110 (s.12)

 

Logika ćw. gr.1

prof. K.Wójtowicz s.109 (s.13)

 

(PhB&V) ONTOLOGY lecture

dr hab. T.Bigaj s.209 (s.24)

Historia filozofii średniowiecznej

ćw. gr.1 dr G.Kurylewicz

s.205 (dawny BUW)

HISTORIA FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ)

Prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

 

13.15 – 14.45

ONTOLOGIA wykład

dr hab. T.Bigaj s.205 (dawny BUW)

 

(PhB&V) Logic I (tutorial)

mgr A.Ziółkowski s.208 (s.25)

LOGIKA wykład

prof. T.Hołówka

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.2

prof. K.Wójtowicz s.209 (s.24)

 

Historia filozofii średniowiecznej

ćw. gr.2 dr R.Tichy

s.205 (dawny BUW)

 

Ontologia ćw. gr.1

dr hab. M.Grygianiec s.108 (s.14)

 

(PhB&V) Ontology tutorial

dr A.Kuźniar s.208 (s.25)

Łacina mgr A.Jasińska

s.108 (s.14) IF

 

(PhSE) ANCIENT AND MEDIEVAL PHILOSOPHY lecture

dr K.Łapiński s.208 (s.25)

Historia filozofii średniowiecznej ćw. gr.5 dr R.Tichy

s.205 (dawny BUW)

 

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.4

dr T. Wiśniewski s.208 (s.25)

15.00 – 16.30

LOGIKA wykład [D+W]

prof. M.Omyła s.205 (dawny BUW)

 

(PhB&V) LOGIC I lecture

prof. J.Odrowąż-Sypniewska

s.108 (s.14)

Łacina [W] mgr I.Grześczak

s. 113 IFK

Ontologia ćw. gr.2

dr hab. M.Grygianiec s.108 (s.14)

 

(PhB&V) Introduction to Philosophy

prof. J.Hołówka s.209 (s.24)

Łacina mgr B.Lesiuk s.118 IFK

 

Łacina [W] mgr I.Grześczak

s.108 (s.14)

 

(PhB&V) Ancient and Medieval Philosophy tutorial

dr G.Kurylewicz s.208 (s.25)

Wprowadzenie do filozofii [W]

 dr hab. H.Walentowicz

s.110 (s.12)

16.45 – 18.15

Łacina mgr B.Lesiuk s.110 IFK

 

Greka dr M.Popiołek s.118 IFK

 

ONTOLOGIA wykład [W]

dr hab. M.Grygianiec

s.205 (dawny BUW)

Łacina

mgr A.Jasińska s.110 IFK

 

J. angielski B1 gr.1

 mgr M.Świerk s.03 (NSzJO)

 

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ wykład [W]

dr A.Górniak s.209 (s.24)

Historia filozofii średniowiecznej

ćw. gr.3 dr R.Tichy s.112 (s.10A)

 

Ontologia ćw. [W]

dr A.Kuźniar s.208 (s.25)

Łacina

mgr I.Grześczak s.116 IFK

 

J. angielski B2 gr.3

 mgr M.Świerk s.06 (NSzJO)

 

Historia filozofii średniowiecznej

ćw. [W] dr G.Kurylewicz

s.110 (s.12)

 

18.30 – 20.00

 J. angielski B1 gr.4

 mgr M.Rytelewska s.24 (NSzJO)

 

J. angielski B1 gr.2

 mgr M.Świerk s.03 (NSzJO)

HISTORII FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ wykład [W]

dr A.Górniak s.112 (s.10A)

Logika ćw. [W]

dr J.Pluta s.110 (s.12)