ROK I  Rozkład zajęć w semestrze  zimowym w roku akademickim 2011/2012 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Łacina mgr M.Zawadzka

s.109 (dawniej 13)

 

 

 

Łacina mgr M.Zawadzka

s.109 (dawniej 13)

9.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr T.Puczylowski s.109 (s.13)

 

Ontologia ćw. gr.3

mgr A.Włodarczyk s.108 (s.14)

 

Łacina mgr I.Grześczak s.113 IFK

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.1 dr A.Górniak s.208 (s.25)

 

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.3

dr hab. M.Tałasiewicz s.112 (s.10A)

Greka dr M.Popiołek s.109 (s.13)

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ wykład

dr K.Łapiński (I sem.)

dr A.Górniak (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Ontologia ćw. gr.5

mgr K.Nurowski s.3 (b.z.)

11.30 – 13.00

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.2

prof. M.Środa s.112 (s.10A)

 

Logika ćw. gr.2

 dr T.Puczyłowski s.109 (s.13)

 

Ontologia ćw. gr.4

dr A.Kuźniar s.108 (s.14)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.2 dr A.Górniak s.108 (s.14)

 

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.1

prof. I.Lorenc s.109 (s.13)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.4 mgr B.Kosmulska s.110 (s.12)

 

Logika ćw. gr.1

prof. K.Wójtowicz s.109 (s.13)

 

(PhB&V) ONTOLOGY lecture

dr hab. T.Bigaj s.209 (s.24)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.1 mgr M.Tomaszewski

s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.3 dr G.Kurylewicz

s.110 (s.12)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.4 prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

(od II sem. wykład  z HISTORII FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ)

13.15 – 14.45

ONTOLOGIA wykład

dr hab. T.Bigaj s.205 (dawny BUW)

 

(PhB&V) Logic I (tutorial)

mgr A.Ziółkowski s.208 (s.25)

LOGIKA wykład

prof. T.Hołówka

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.2

prof. K.Wójtowicz s.209 (s.24)

 

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.2 mgr M.Trepczyński

s.205 (dawny BUW)

 

Ontologia ćw. gr.1

dr hab. M.Grygianiec s.108 (s.14)

 

(PhB&V) Ontology tutorial

dr A.Kuźniar s.208 (s.25)

Łacina mgr A.Jasińska

s.108 (s.14) IF

 

(PhSE) ANCIENT AND MEDIEVAL PHILOSOPHY lecture

dr K.Łapiński s.208 (s.25)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.5 prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

 

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.4

dr T. Wiśniewski s.208 (s.25)

15.00 – 16.30

LOGIKA wykład [D+W]

prof. M.Omyła s.205 (dawny BUW)

 

(PhB&V) LOGIC I lecture

prof. J.Odrowąż-Sypniewska

s.108 (s.14)

Łacina [W] mgr I.Grześczak

s. 113 IFK

Ontologia ćw. gr.2

dr hab. M.Grygianiec s.108 (s.14)

 

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.5 dr R.Tichy s.208 (s.25)

 

(PhB&V) Introduction to Philosophy

prof. J.Hołówka s.209 (s.24)

Łacina mgr B.Lesiuk s.118 IFK

 

Łacina [W] mgr I.Grześczak

s.108 (s.14)

 

(PhB&V) Ancient and Medieval Philosophy tutorial

dr G.Kurylewicz s.208 (s.25)

Wprowadzenie do filozofii [W]

 dr hab. H.Walentowicz

s.110 (s.12)

16.45 – 18.15

Łacina mgr B.Lesiuk s.110 IFK

 

Greka dr M.Popiołek s.118 IFK

 

ONTOLOGIA wykład [W]

dr hab. M.Grygianiec

s.205 (dawny BUW)

Łacina

mgr A.Jasińska s.110 IFK

 

J. angielski B1 gr.1

 mgr M.Świerk s.03 (NSzJO)

 

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ wykład [W]

dr K.Łapiński (I sem.)

dr A.Górniak (II sem.) s.209 (s.24)

Historia filozofii starożytnej

ćw. gr.3 dr R.Tichy s.112 (s.10A)

 

Ontologia ćw. [W]

dr A.Kuźniar s.208 (s.25)

Łacina

mgr I.Grześczak s.116 IFK

 

J. angielski B2 gr.3

 mgr M.Świerk s.06 (NSzJO)

 

Historia filozofii starożytnej

ćw. [W] dr G.Kurylewicz

s.110 (s.12)

 

18.30 – 20.00

 J. angielski B1 gr.4

 mgr M.Rytelewska s.24 (NSzJO)

 

J. angielski B1 gr.2

 mgr M.Świerk s.03 (NSzJO)

Historia filozofii starożytnej

ćw. [W] mgr A.Alker s.112 (s.10A)

(od II sem. wykład z HISTORII FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ dr A.Górniak)

Logika ćw. [W]

dr J.Pluta s.110 (s.12)