ROK II  – Rozkład zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

 

 

 

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.3 dr J.Łoziński s.112 (s.10A)

9.45 – 11.15

SEMIOTYKA wykład

dr hab. A.Brożek

s.205 (dawny BUW)

Semiotyka ćw. gr.2

mgr N.Miklaszewska s.208 (s.25)

 

Semiotyka ćw. gr.6

mgr A.Andrzejewski s.209 (s.24)

 

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.3 dr J.Łoziński

s.107 (dawny BUW)

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.2 dr L.Juśkiewicz

s.112 (s.10A)

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ wykład

prof. J.Migasiński

s.107 (dawny BUW)

(PhB&V) EPISTEMOLOGY lecture

prof. K.Paprzycka

s.209 (s.24)

11.30 – 13.00

(PhB&V) LOGIC II lecture

dr hab. C.Cieśliński s.110 (s.12)

SEMIOTYKA wykład

prof. J.Odrowąż-Sypniewska

(I sem.)

dr hab. M.Tałasiewicz (II sem.) s.209 (s.24)

(PhB&V) MODERN PHILOSOPHY lecture dr T.Ciecierski (I sem.)

dr hab. M.Poręba (II sem.)

s.208 (s.25)

 

Epistemologia ćw. gr.2

dr J.Gęgotek s.109 (s.13)

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.4 dr T.Wiśniewski s.208 (s.25)

 

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.1 dr J.Dobrowolski

s.112 (s.10A)

13.15 – 14.45

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.2 dr L.Juśkiewicz

s.112 (s.10A)

 

(PhB&V) Logic II tutorial

mgr W.Rostworowski s.110 (s.12)

Semiotyka ćw. gr.5

mgr F.Kawczyński s.108 (s.14)

 

 Epistemologia (ang.) ćw. gr.4 dzienne+PhB&V

dr R.Wieczorek s.208 (s.25)

(PhB&V) Modern Philosophy tutorial mgr A.Lewańska

s.110 (s.12)

Semiotyka ćw. gr.1

dr A.Horecka (I sem.)

dr hab. A.Brożek (II sem.)

s.109 (s.13)

 

15.00 – 16.30

Semiotyka ćw. gr.3
dr hab. A.Brożek
(kurs internetowy)

 

Epistemologia ćw. gr.3

dr R.Wieczorek

s.205 (dawny BUW)

 

Epistemologia ćw. gr.1

dr J.Gęgotek s.208 (s.25)

16.45 – 18.15

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.1 dr J.Dobrowolski

s.112 (s.10A)

 

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ wykład [W]

wykład na studiach stacjonarnych

 

 

EPISTEMOLOGIA

wykład [D+W]

dr R.Wieczorek

s.205 (dawny BUW)

LOGIKA II wykład [D+W]

prof. M.Mostowski

dr hab. C.Cieśliński

s.205 (dawny BUW)

 

Semiotyka ćw. gr.4 [D+W]

dr A.Horecka (I sem.)

mgr M.Zaręba (II sem.)

s.112 (s.10A)

Epistemologia ćw. [W]

ćwiczenia na studiach stacjonarnych

18.30 – 20.00

Historia filozofii nowożytnej

ćw. [W]

 ćwiczenia na studiach stacjonarnych

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.4 dr T.Wiśniewski

s.208 (s.25)

Historia filozofii nowożytnej

ćw. [W]

 ćwiczenia na studiach stacjonarnych

Logika II ćw. [D+W] gr.1

prof. M.Mostowski

dr hab. C.Cieśliński

s.205 (dawny BUW)

Seminarium [W]

(lista seminariów)