ROK II  – Rozkład zajęć w semestrze  zimowym w roku akademickim 2011/2012 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Greka mgr M.Poszepczyńska

s.113 IFK

Łacina mgr I.Żóltowska
s.112 (s.10A)

Greka mgr M.Poszepczyńska

s.113 IFK

Łacina mgr I.Żóltowska

s.112 (s.10A)

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.3 dr J.Łoziński s.112 (s.10A)

9.45 – 11.15

SEMIOTYKA wykład

prof. J.Jadacki

dr hab. A.Brożek

s.205 (dawny BUW)

Semiotyka ćw. gr.3

mgr A.Andrzejewski

s.209 (s.24)

 

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.3 dr J.Łoziński

s.107 (dawny BUW)

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.2 dr L.Juśkiewicz

s.112 (s.10A)

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ wykład

prof. J.Migasiński

s.107 (dawny BUW)

(PhB&V) EPISTEMOLOGY lecture

prof. K.Paprzycka

s.209 (s.24)

11.30 – 13.00

(PhB&V) LOGIC II lecture

dr hab. C.Cieśliński s.110 (s.12)

SEMIOTYKA wykład

prof. J.Odrowąż-Sypniewska

(I sem.)

dr hab. M.Tałasiewicz (II sem.) s.209 (s.24)

(PhB&V) MODERN PHILOSOPHY lecture dr T.Ciecierski (I sem.)

dr hab. M.Poręba (II sem.)

s.208 (s.25)

 

Epistemologia ćw. gr.2

dr J.Gęgotek s.109 (s.13)

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.4 dr T.Wiśniewski s.208 (s.25)

 

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.1 dr J.Dobrowolski

s.112 (s.10A)

13.15 – 14.45

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.2 dr L.Juśkiewicz

s.112 (s.10A)

 

(PhB&V) Logic II tutorial

mgr W.Rostworowski s.110 (s.12)

Semiotyka ćw. gr.5

mgr F.Kawczyński s.108 (s.14)

 

 Epistemologia (ang.) ćw. gr.4 dzienne+PhB&V

dr R.Wieczorek s.110 (s.12)

Łacina mgr M.Zawadzka s.118 IFK

 

(PhB&V) Modern Philosophy tutorial mgr A.Lewańska

s.110 (s.12)

Łacina mgr I.Grześczak

s.101 IFK

 

Semiotyka ćw. gr.1

dr A.Horecka s.109 (s.13)

 

15.00 – 16.30

Semiotyka ćw. gr.3
dr hab. A.Brożek
(kurs internetowy)

Łacina mgr M.Zawadzka

s.118 IFK

Epistemologia ćw. gr.3

dr R.Wieczorek

s.205 (dawny BUW)

Semiotyka ćw. gr.2

dr A.Horecka s.109 (s.13)

 

Łacina [W]

dr M.Popiołek s.110 (s.12)

Epistemologia ćw. gr.1

dr J.Gęgotek s.208 (s.25)

16.45 – 18.15

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.1 dr J.Dobrowolski

s.112 (s.10A)

 

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ wykład [W]

dr hab. M.Poręba (I sem.)

dr T.Wiśniewski (II sem.)

s.108 (s.14)

 

Łacina mgr I.Grześczak

s.116 IFK

 

Łacina [W]

dr M.Popiołek s.113 IFK

EPISTEMOLOGIA

wykład [D+W]

dr R.Wieczorek

s.205 (dawny BUW)

LOGIKA II wykład [D+W]

prof. M.Mostowski

dr hab. C.Cieśliński

s.205 (dawny BUW)

 

SEMIOTYKA wykład [W]

dr A.Horecka (I sem.)

prof. J.Jadacki (II sem.) s.108 (s.14)

Epistemologia ćw. [W]

dr J.Gęgotek s.208 (s.25)

18.30 – 20.00

 

Historia filozofii nowożytnej

ćw. [W]

dr J.Dobrowolski (I sem.)

mgr P.Kozak (II sem.) s.208 (s.25)

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.4 dr T.Wiśniewski

s.208 (s.25)

Historia filozofii nowożytnej

ćw. [W]

dr J.Dobrowolski (I sem.)

mgr P.Kozak (II sem.)

s.208 (s.25)

Logika II ćw. [D+W] gr.1

prof. M.Mostowski

dr hab. C.Cieśliński

s.205 (dawny BUW)

 

Semiotyka ćw. [W]

dr A.Horecka (I sem.)

prof. J.Jadacki (II sem.) s.208 (s.25)

Seminarium [W]

(lista seminariów)