ROK IV – Rozkład zajęć w semestrze  zimowym w roku akademickim 2012/2013 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

 

 

 

 

9.45 – 11.15

 

ESTETYKA wykład

Prof. I.Lorenc s.109 (s.13)

 

(PhB&V) PHILOSOPHY OF CULTURE lecture dr P.Bursztyka s.108 (s.14)

Filozofia religii ćw.

dr M.Nowak (I sem.)

 dr P.Okołowski (II sem.)

s.109 (s.13)

Filozofia polityki ćw. gr.1

dr A.Nogal s.208 (s.25)

 

Filozofia polityki ćw. gr.2

dr R.Wonicki p.104 (p.17)

HISTORIA FILOZOFII POLSKIEJ wykład prof. S.Pieróg

s.209 (24)

11.30 – 13.00

 

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Kloc-Konkołowicz

s.205 (dawny BUW)

 

(PhB&V) Philosophy of Culture tutorial

dr P.Bursztyka s.208 (s.25)

FILOZOFIA KULTURY wykład

prof. Z.Rosińska (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

 s.205 (dawny BUW)

(zajęcia

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr hab. H.Walentowicz

s.112 (s.10A)

 

Historia filozofii polskiej ćw.

dr A.Dziedzic s.3

13.15 – 14.45

 

FILOZOFI A POLITYKI

wykład

prof. B.Markiewicz

s.209 (s.24)

FILOZOFIA NAUKI wykład

prof. W.Strawiński s.109 (s.13)

 

Estetyka ćw.

dr A.Wolińska (I sem.)

dr M.Borowska (II sem.) s.108 (14)

Historia Filozofii I (Starożytna)

 wykład+ćwiczenia I i II sem. 60h

dr K. Łapiński p.211 (22)

 

Filozofia kultury ćw.

prof. Z.Rosińska (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.)

s.209 (s.24)

 

Filozofia nauki ćw.

 mgr A.Włodarczyk s.3

Historia Filozofii II Średniowieczna

wykład+ćwiczenia I i II sem. 60h dr R.Tichy p.211 (22)

 

FILOZOFIA NOWOŻYTNA II: Filozofia społeczna nowoczesności ćw.

dr T.Wiśniewski (I sem. 30h)

s.108 (14)

15.00 – 16.30

PhB&V) LOGICAL SEMIOTICS lecture

dr hab. P.Brykczyński s.110 (s.12)

 

Filozofia społeczna ćw. gr.1

 dr J.Ostrowski s.112 (s.10A)

 

FILOZOFIA RELIGII wykład

prof. J.Dobieszewski

s.205 (dawny BUW)

 

FILOZOFIA NOWOŻYTNA II: Filozofia społeczna nowoczesności wykład

dr M.Kozłowski (I sem. 30h)

s.112 (10A)

16.45 – 18.15

(PhB&V) Logical Semiotics

tutorial

dr F.Kawczyński s.110 (s.12)

 

 

 

 

18.30 – 20.00